برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پايش شدت و مدت خشکسالي استان خوزستان در مقياس زماني فصلي و سالانه به منظور مديريت بهتر منابع آب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يزداني وحيد*,بانژاد حسين,معروفي صفر
 
 *دانشگاه بوعلي سينا
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

اين تحقيق براي سنجش کمي خشکسالي هواشناسي از بارش هاي ماهيانه استان خوزستان در طي سالهاي 1343 تا 1384 استفاده شد. ارزيابي خشکسالي هاي هواشناسي خوزستان با بکارگيري پنج شاخص معتبر انجام شد. نتايج حاصله از اين تحقيق نشان مي دهد که منطقه خوزستان تقريبا هر 23 سال يک خشکسالي سخت و شديد را تجربه کرده است، بر اين مبنا مي توان به خشکسالي هاي بسيار شديد سالهاي 1344 و 1367 اشاره کرد. شاخص Z در مقياس فصلي و شاخص PNPI در مقياس زماني سالانه جهت برآورد خشکسالي هاي شاخص هاي مناسبي نمي باشند. نتايج حاصله از شاخصSPI  نسبت به ساير شاخص ها دقيقتر بوده و به واقعيت نزديکتر مي باشد. بر اين اساس مي توان از شاخص SPI در ترکيب با طرح هاي آبخيزداري به منظور کاهش خسارات ناشي از خشکسالي ها در استان، استفاده کرد. با توجه به تکرر و افزايش تداوم نسبي خشکسالي در سال هاي اخير، بهبود عمليات بهره برداري، نگهداري و به سازي توزيع و تحويل آب، يکي از ابزارهاي بسيار موثر در مقابله با پديده خشکسالي به حساب مي آيد. با توجه به نتايج حاصله ايستگاه هاي اهواز و هفت تپه از پتانسيل حساسيت بيشتري نسبت به خشکسالي ها در مقايسه با ساير نواحي برخوردار مي باشند.

 
کلید واژه: خشکسالي هواشناسي، شاخص هاي خشکسالي، آبخيزداري، مديريت منابع آب، خوزستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 94   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی