برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی و برنامه ریزی عملیات کنترل فرسایش خاک با مدل اسکالوگرام

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هنردوست فرهاد,شيخ واحدبردي,بيروديان نادر,ادهمي مجرد محمدمحسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

امروزه پديده فرسايش خاک (آبي، بادي) به عنوان يکي از اصلي ترين فرآيندهاي تخريب اراضي در مناطق مختلف دنيا از جمله ايران به شمار مي آيد. در طي چند دهه اخير تحقيقات علمي و عملي در رابطه با ارزيابي و برنامه ريزي عمليات کنترل فرسايش خاک مورد توجه محققان قرار گرفته است. در اقاليم خشک و نيمه خشک ايران علاوه بر اثر فرسايش آبي، فرسايش بادي به عنوان عامل موثر در تخريب و ايجاد خسارت در اين مناطق مي باشد. اراضي مرتعي آق قلا و گميشان با اقليم نيمه خشک و بياباني با بادهاي گرم وخشک و همچنين خاک هايي با بافت ريزدانه و درصد املاح بسيار بالا، پوشش گياهي تنک به همراه طوفانهاي گرد و غبار، منطق هاي شکننده و حساس در برابر فرسايش بادي است. وجود تپه هاي ماس هاي طولي، برخاني، نبکاها و سطوح ماس هاي فعال دليلي بر فرسايش بادي منطقه مي باشد. بنابراين ارزيابي و عمليات کنترل فرسايش بادي در اين مناطق الزامي است. هدف اصلي اين بررسي با توجه به آسيب پذيري اراضي به فرسايش بادي تهيه برنامه اي مناسب براي کنترل فرسايش بادي در مناطقي با حالت بحراني و شناسايي مناطقي با بيشترين فرسايش پذيري و همچنين تشخيص عامل اصلي فرسايش بادي مي باشد. براي اين منظور از مدل رياضي اسکالوگرام استفاده گرديد. روش اسکالوگرام يک ابزار پردازش اطلاعات بمنظور رتبه بندي و طبقه بندي واحدهاي يک مجموعه بکار گرفته مي شود. با توجه به روش فوق منطقه مورد مطالعه بر اساس واحدهاي ژئومرفولوژي به 12 واحد کاري تقسيم، سپس در هر يک از واحدها عوامل فرسايش پذير (شاخص پوشش گياهي، مواد آلي، بافت خاک، شوري خاک، مديريت اراضي مرتعي و رطوبت خاک) اندازه گيري و ارزشيابي گرديد. بررسي ها نشان داد که واحدهاي کاري 8 (رخساره شورزار با مرفولوژي سبخا) و واحد کاري 11 (رخساره باتلاقي) به ترتيب بيشترين و کمترين آسيب پذيري را نسبت به فرسايش بادي داشته است. از مهمترين عوامل موثر در فرسايش پذيري نيز شوري خاک و شاخص پوشش گياهي را مي توان نام برد.

 
کلید واژه: فرسايش بادي، واحدهاي ژئومرفولوژي، نبکا، سبخا، مدل اسکالوگرام، آق قلا-گميشان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 114   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی