برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط بین پارامترهای شیمیایی کیفیت و دبی آب در رودخانه هراز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وفاخواه مهدي*,صادقي سيدحميدرضا
 
 *گروه مهندسي آبخيزداري، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تربيت مدرس، نور، مازندران
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

بررسي روابط بين دبي و پارامترهاي شيميايي آب به منظور ارزيابي کيفيت آن در وضع کنوني و پيش بيني تغييرات آن در آينده ضروري است. در اين مقاله سعي بر آن بوده است تا با بررسي ايستگاه هاي سنجش کيفيت آب موجود در حوزه آبخيز هراز ايستگاه هاي داراي آمار مناسب و طولاني مدت انتخاب شود که با بررسي انجام شده ايستگاه هاي نمارستاق - پنجاب و هراز - کرسنگ داراي آمار مناسب مي باشند. سپس ارتباط بين پارامترهاي مختلف شيميايي کيفيت آب شامل هدايت الکتريکي، مجموع املاح محلول، نسبت جذب سديم و سختي کل آب با دبي رودخانه هراز در اين ايستگاه ها با استفاده از تحليل رگرسيوني در نرم افزار SPSS موردبررسي قرار گيرد و کيفيت آب اين رودخانه ها براي شرب و کشاورزي ارزيابي شود. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در اکثر موارد رابطه بين پارامترهاي شيميايي آب و دبي در حالت لگاريتمي معني دار بوده و از نظر کيفيت آب براي شرب، آب رودخانه هراز در ايستگاه کرسنگ جزء آب هاي با کيفيت خوب و در رودخانه نمارستاق، ايستگاه پنجاب با کيفيت خوب تا قابل قبول بوده و کيفيت آب اين ايستگاه ها از نظر کشاورزي خوب مي باشد.

 
کلید واژه: کيفيت آب، دبي، مدل هاي رگرسيون، رودخانه هراز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 197   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی