برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه روش گشتاورهای خطی و ویلتشایر در آزمون همگنی آنالیز فراوانی سیلاب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوري قيداري محمدحسين*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

سيلاب طرح يکي از پارامترهاي مهم در طراحي سازه هاي هيدروليکي مي باشد و عدم برآورد صحيح آن منجر به خسارت جاني و مالي سنگيني مي شود. از مشکلات مهم برآورد سيلاب طرح عدم وجود آمار و يا عدم کفايت آمار در منطقه مي باشد. آناليز منطقه اي سيلاب روشي موثر و در عين حال حساس به خصوصيات جريان، ناحيه بندي و همگني ايستگاهها مي باشد. در اين مقاله در وهله اول سعي گرديده است که انتخاب خصوصيات موثر بر ناحيه بندي از طريق رگرسيون گيري پلکاني مشخص شده و با استاندارد کردن ضرايب رگرسيوني، اهميت نسبي خصوصيات موثر تعيين شود. سپس از منحني هاي اندرو براي ناحيه بندي و از روش گشتاورهاي خطي و ويلتشاير براي آزمون همگني استفاده شده است. کاربرد اين روش ها در برآورد سيلاب رودخانه هاي حوزه آبريز درياچه اروميه نشان مي دهد که دقت و کارائي روش گشتاورهاي خطي به مراتب بيشتر از روش ويلتشاير مي باشد.

 
کلید واژه: ناحيه بندي، همگني، گشتاورهاي خطي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی