برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک به منظور یافتن گیاهان معرف جهت احیاء حوزه آبخیز رودخانه کردان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نقي لو محسن,جعفري محمد,كهندل اصغر,طهمورث محمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي روابط پوشش گياهي با خصوصيات خاک و تعيين مهمترين عامل خاکي موثر در تغييرات کميت و نوع پوشش گياهي درمنطقه تحقيق مي باشد. منطقه مورد بررسي در نزديکي روستاي نجم آباد واقع در غرب استان تهران و جنوب شرق شهر هشتگرد قرار دارد. بعد از بازديد صحرايي، تيپ هاي گياهي شاخص کل منطقه انتخاب و در منطقه معرف هر تيپ به روش سيستماتيک- تصادفي از خاک و پوشش گياهي نمونه برداري شد. اندازه پلات هاي نمونه برداري با توجه به نوع و پراکنش گونه هاي گياهي به روش حداقل سطح تعيين گرديد و پارامترهاي درصد تاج پوشش، تراکم و فراواني گونه هاي گياهي اندازه گيري شد. بعد از برداشت اطلاعات پوشش گياهي در هر پلات با توجه به نوع گياهان موجود و مرز افقها از دو عمق 0 تا 10 سانتي متر و 10 تا 30 سانتي متر نمونه برداري خاک انجام گرديد و در آزمايشگاه ويژگي هاي خاک از قبيل بافت، اسيديته، درصد کربن آلي و گچ اندازه گيري گرديد. بعد از جمع آوري اطلاعات به منظور مقايسه خصوصيات خاک در تيپ هاي گياهي از روشهاي آماري تجزيه واريانس و تکنيک RDA استفاده شد. نتايج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه به غير از گچ بقيه خصوصيات در تيپ هاي گياهي مختلف منطقه نجم آباد اختلاف معني دار نداشت. به عبارت ديگر عامل موثر بر تغييرات پوشش گياهي از بين عوامل بررسي شده در اين تحقيق ميزان گچ خاک بود.

 
کلید واژه: حوزه آبخيز رودخانه کردان، گياهان معرف، خصوصيات خاک، آناليز واريانس و تکنيک RDA
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 175   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی