نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد تبخیر روزانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی زاهدان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نساجي زواره مجتبي*
 
 *مرکز آموزش عالي امام خميني (ره)، وزارت جهاد کشاورزي
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

تبخير يکي از مهمترين بخش هاي سيکل هيدرولوژي مي باشد. تخمين دقيق اين پارامتر براي مطالعاتي مانند بيلان آبي، طراحي سيستم هاي آبياري و مديريت منابع آب مورد استفاده قرار مي گيرد.
به منظور برآورد تبخير مي توان از روش هاي اندازه گيري مستقيم يا مدل هايي مبتني بر روابط فيزيکي و تجربي استفاده نمود. استفاده از روش هاي مستقيم نيازمند تاسيس ايستگاههاي مورد نياز و اداوات لازم جهت اندازه گيري تبخير مي باشد. احداث چنين تجهيزاتي در مناطق مختلف مستلزم امکانات و هزينه هاي خاصي مي باشد و در مناطق مختلف امکان پذير نمي باشد. از متداول ترين وسايل جهت اندازه گيري مستقيم استفاده از تشتک تبخير مي باشد.
در اين تحقيق با استفاده از داده هاي روزانه دما، رطوبت نسبي، سرعت باد، ساعت آفتابي و تبخير ايستگاه هواشناسي با استفاده از مدل شبکه عصبي تبخير روزانه برآورد گرديده است. آموزش شبکه با استفاده از داده هاي روزانه 3 سال و تست شبکه با داده هاي روزانه 1 سال انجام مي گيرد که داده ها پس از استاندارد سازي براي آموزش و تست مدل به کار مي روند. در اين مدل از يک شبکه چند لايه اي پيش خور با يک لايه پنهان و تابع سيگموئيدي استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان دهنده قابليت مناسب و دقت قابل قبول شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني تبخير روزانه بوده است. مناسب ترين مدل براي برآورد تبخير مدل
ANN (5-4-1) مي باشد کهه داراي 0.00716 MSE و 0.725398 R2 مي باشد.

 
کلید واژه: شبکه عصبي مصنوعي، تبخير، زاهدان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 86   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی