برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

جهت يابي و مکان يابي رسوبات بادي در ارگ سه قلعه فردوس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نژادمحمدنامقي عليرضا,فرزادمهر جليل
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

اولين اقدام در مهار تپه هاي ماسه اي شناسايي نقاط برداشت جهت هر گونه اقدام در راستاي بيابان زايي در مناطق خشک و نيمه خشک مي باشد. براي منشايابي رسوبات بادي در ارگ سه قلعه فردوس از روش احمدي- اختصاصي و طي دو مرحله جهت يابي و مکان يابي استفاده گرديد. به منظور جهت يابي قطاع برداشت، ابتدا اطلاعات مربوط به جهت طوفان هاي گرد و خاک منطقه با تکميل پرسشنامه از ساکنين محدوده اطراف ارگ بدست آمد. سپس تصاوير ماهواره اي و عکسهاي هوايي مربوط به دو دوره زماني با يکديگر مقايسه شد و با استفاده از تصوير ماهواره اي و بازديدهاي صحرايي، مورفولوژي تپه هاي ماسه اي تعيين گرديد. در نهايت، با مطالعه رژيم باد و رسم گلبادها، بادهاي فرساينده و موثر در تشکيل تپه هاي ماسه اي شناسايي و پس از مشخص شدن قطاع برداشت، فاز مکان يابي نقاط برداشت آغاز گرديد. در اين مرحله با مطالعه ژئوم ورفولوژي قطاع برداشت و نمونه برداري از رخساره هاي اين قطاع، اقدام به کاني شناسي و مطالعه مرفوسکوپي رسوبات تپه هاي ماسه اي و قطاع برداشت گرديد. ارتباط ژنتيکي عناصر با يکديگر بررسي شد و در نهايت، با توجه به ديگر شواهد مثل جهت قرارگيري بارخان ها، شديد بودن شاخص انرژي بادهاي شمال غرب و شمال، وجود کاني هاي سنگين در ميان نمونه هاي قطاع برداشت و تپه هاي ماسه اي، قطر ميانه متوسط بيشتر از 200 ميکرون رسوبات نمونه هاي برداشت شده و متقارن بودن منحني فراواني ذرات رسوبي نشان از نزديک بودن منطقه برداشت به منطقه رسوب گذاري است. بعد مکاني 20 کيلومتري بين منطقه برداشت و منطقه ترسيب محتمل به نظر مي رسد. بررسي گلبادهاي حاصله از ايستگاه سينوپتيک فردوس وجود يک باد غالب شمال غرب و شمال را درمنطقه نشان مي دهد که اين باد ها عامل اصلي حمل رسوبات بادي از اراضي بالادست (مناطق ديم زارها و بند سارهاي در دشت هاي ريگي ريزدا نه خارج از منطقه) مي باشد. وجود باد جنوب معروف به قبله باد نيز عامل چرخش رسوبات در منطقه است.

 
کلید واژه: ارگ، مکان يابي، رسوبات بادي، فرسايش بادي، قطاع برداشت، جهت يابي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 91   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی