برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آنالیز رگرسیونی اثرات بارش و دبی ماهانه بر روی تولید رسوب معلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره چای رامیان استان گلستان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نجفي نژاد علي,بابايي اكبر,سلاجقه علي,ميلادفر حسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

يکي از معضلات اساسي کنوني در امر مديريت جامع حوزه هاي آبخيز، مساله فرسايش و بالتبع آن انتقال رسوبات مناطق بالادست به پايين دست حوزه است. کنترل اين معضل نيازمند شناخت منشا و عوامل وقوع آن مي باشد. بدليل ماهيت پيچيده فرآيند رسوبزايي در حوزه هاي آبخيز تنها ناگزير به در نظر گرفتن برخي از عوامل موثر در وقوع آن مي باشيم. بدين منظور دراين تحقيق، اثرات بارش و دبي متوسط ماهانه بطور جداگانه بر رسوب معلق ماهانه در ايستگاه رسوب سنجي قره چاي حوزه آبخيز راميان واقع در استان گلستان در يک دوره آماري 20 ساله (1364 تا 1384) مورد بررسي قرار گرفت. اثرات معني داري بارش و دبي ماهانه و ميزان همبستگي آنها با رسوبزايي ماهانه اي استگاه به روش رگرسيون آماري در محيط برنامه SPSS 15 صورت گرفت. نتايج نشان داد که در ايستگاه رسوب سنجي مورد مطالعه، بين بارش ماهانه و دبي متوسط ماهانه با رسوب معلق ماهانه در دوره آماري فوق، رابطه معني دار وجود دارد. همچنين بالاتر ين ميزان همبستگي بين دبي متوسط ماهانه و رسوب متوسط ماهانه برابر 62.4 درصد و بارش ماهانه با رسوب متوسط ماهانه معادل 76.2 درصد مي باشد. علاوه بر اين تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد که در جريان انتقال و حمل رسوبات معلق، اثرات متقابل دبي متوسط و بارش ماهانه بر روي رسوب معلق ماهانه معني دار نبوده است.

 
کلید واژه: حوزه آبخيز راميان، رسوب متوسط ماهانه، روش رگرسيون، دبي متوسط ماهانه و بارش ماهانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 44   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی