برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي عوامل موثر بر وقوع زمين لغزشهاي حوزه آبخيز سجارود با استفاده از مدل آماري رگرسيون لوجستيک و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موسوي زهره,سليماني كريم,كلارستاقي عطااله,موسوي سيدرمضان,شيرزادي عطااله
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق به منظور بررسي ميزان تاثير عوامل موثر بر وقوع زمين لغزشهاي حوزه آبخيز سجارود از روش تحليل آماري رگرسيون لوجستيک چند متغيره بدليل نياز به فرضيات آماري کمتر و ايجاد بهترين تابع رابطه بين حضور و عدم حضور زمين لغزش و مجموعه اي از عوامل موثر استفاده شده است. در ابتدا به منظور تهيه متغيرهاي مستقل از نقشه پراکنش زمين لغزشهاي منطقه شامل 95 نقطه زمين لغزش استفاده شد.داده هاي مکاني 10 عامل موثر اوليه بر وقوع زمين لغزشهاي منطقه شامل ارتفاع از سطح دريا، درجه شيب، جهت شيب، شکل شيب، بارندگي، فاصله از گسل، فاصله از شبکه زهکشي، فاصله از جاده، کاربري اراضي، شنگ شناسي در محيط نرم افزار Arcview پردازش شده و کد صفر و يک به حضور و عدم حضور زمين لغزش در لايه هاي مذکور تعلق گرفت. تفسير ضرايب حاصل از تحليل تابع آماري رگرسيون لوجستيک نشان ميدهد که چهار عامل ارتفاع از سطح دريا، شکل شيب، بارندگي و فاصله از گسل بدليل عدم همبستگي آماري با وقوع زمين لغزش از مدل نهايي حذف شدند. عامل نزديکي به جاده با ضريب بزرگتر و مثبت، تاثير دخالت انسان و جاده سازي غير اصولي در محيطهاي جنگلي را در بروز زمين لغزشهاي منطقه روشنتر ميسازد.پس از آن عوامل جهت شيب خصوصا شيبهاي شمال غربي، واحدهاي سنگ شناسي شامل مارن، مارن سيلت دار، سيلت سنگ و گلسنگ و فاصله از شبکه زهکشي نيز با ضرايب مثبت، نقش مهمي را در وقوع زمين لغزشهاي منطقه ايفا کرده اند. صحت مدل آماري بر اساس فاکتورهاي -211، cox and snell R2، Nagelkerk R2 و آزمون درصد صحت پيش بيني مورد تاييد قرار گرفت.

 
کلید واژه: زمين لغزش، رگرسيون لوجستيک، عوامل موثر، GIS، سجارود
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 67   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی