برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آبخیزداری مطالعه موردی: آبخیز موسویه جهرم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مصباح سيدحميد,پاك پرور مجتبي,حسن شاهي حسن,دهقاني محمدرضا,زارع ابراهيم
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

اجراي طرح هاي آبخيزداري در حوضه ها، واکنش هاي مثبت و منفي را در پي خواهد داشت. مجموعه اين واکنش ها را مي توان به اثرات زيست محيطي تعبير کرد. شناخت اين اثرات و تفکيک آنها مي تواند گامي موثر براي اصلاح روش ها و کاهش آثار منفي باشد. به منظور ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آبخيزداري، تاثير اجراي آن ها در حوضه موسويه جهرم بررسي گرديد. اين حوضه با مساحت 52.3 کيلومتر مربع در فاصله 160 کيلومتري جنوب شرقي شيراز و 18 کيلومتري شمال شرقي جهرم قرار دارد. در اين بررسي از روش فهرست برداري و تحليل کيفي آن ها استفاده شد. به اين منظور، پس از تعيين مجموعه فعاليت هاي اجرايي طرح، ويژگي هاي اکولوژيکي حوضه که متاثر از فعاليت ها مي باشند (مانند خاک، آب، گياهان، جانواران و...) در دو مرحله زمان اجرا و پس از اجرا به وسيله پرسشنامه ارزيابي گرديد. نتايج نشان مي دهد که از مجموعه 26 اثر مورد بررسي، 8 مورد مثبت بوده و 18 مورد منفي است. البته برخي آثار، دوگانه عمل مي کنند که در اينجا ارزيابي نشده اند. شدت آثار مثبت در 2 مورد متوسط و عموما کم بوده است. دامنه گستردگي آنها کم، زمان اثرگذاري بيشتر آنها بلند مدت و پايدار است. بخش عمده اي از آثار در حال حاضر قابل لمس نبوده و بخشي ديگر قابل برگشتند. شدت %83 آثار منفي، کم بوده و دامنه گسترش %95 آنها، کم است. اثر گذاري بيشتر آثار منفي در کوتاه مدت بوده و غير قابل برگشت مي باشند. %67 آثار منفي با رعايت عمليات اجرايي قابل پيشگيري بوده و حدود %50 آن ها، در حال حاضر قابل لمس اند. بنابراين مي توان گفت که آثار منفي زيست محيطي در حوضه چندان قابل توجه نمي باشد. اما بايد توجه کرد که برخي از آثار منفي که تداوم دائمي نيز دارند در منطقه ديده شده در حالي که قابل پيشگيري بوده اند.

 
کلید واژه: آبخيزداري، ارزيابي، زيست محيطي، موسويه، جهرم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 209   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی