برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین ضرایب خشکیدگی در چشمه های کارستی غرب ایران (مطالعه موردی چشمه های طاق بستان و روانسر)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فتحي گلاويژ,سلاجقه علي,زينتي شعاع طيبه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

در سالهاي اخير با توجه به محدوديت آب قابل شرب در کشور و عدم امکان دستيابي به يک منبع آب قابل اطمينان (از نظر کيفي و کمي) استفاده از منابع آب در سازندهاي سخت بويژه سنگهاي کربناته (آبخوان هاي کارستي) گسترش يافته است. آبخوانهاي کارستي معمولا سيستم هاي ناهمگني را تشکيل مي دهند. بنابراين به منظور شناخت خصوصيات هيدروژئولوژيکي اين آبخوان ها نمي توان داده هاي نقطه اي مثل آزمون پمپاژ را به کل سيستم تعميم داد، در حالي که رفتار منحني خشکيدگي هيدروگراف چشمه هاي تخليه کننده اين آبخوان ها به خوبي نماينده خصوصيات هيدروديناميکي کل آبخوان مي باشد. در مطالعه حاضر هيدروگراف هاي دو چشمه مهم کارستي غرب کشور (طاق بستان و روانسر) مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از کاغذ نيمه لگاريتمي قسمت خشکيدگي تفکيک گرديد. و نهايتا با رسم MRS آنها در يک دوره 26 ساله ضرايب خشکيدگي و طول مدت تخليه آنها بدست آمد. طبق نتايج اين مطالعه ضريب خشکيدگي براي طاق بستان برابر 0.217 و براي روانسر برابر 0.0068 مي باشد. اين ضرايب مقادير بسيار کوچکي هستند و اين بدان معني است که ذخاير ديناميکي اين دو آبخوان بالا است و سرعت تخليه از آنها کم و طول مدت تخليه طولاني است.

 
کلید واژه: شاخه خشکيدکي هيدروگراف، چشمه کارستي، MRS، آبخوان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 51   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی