برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي تاثير جاده سازي بر فرسايش آبکندي منطقه چشمه سرده الشتر، لرستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فتح الهي طاهر*,سليماني كريم,كلارستاقي عطااله,حبيب نژادروشن محمود,نورمحمدي فرهاد,جراره كاوه,گرايي پرويز
 
 *اداره کل حفاظت محيط زيست لرستان
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

سالانه هزاران تن مواد جامد توسط توسط عوامل فرساينده شسته شده و از محلي به محل ديگر انتقال مي يابد. اين جابجايي در نتيجه فرسايش، منابع آب و خاک را محدودتر مي کند و مشکلات اقتصادي و اجتماعي حتي در سطح بين المللي پديد مي آورد. فرسايش با اشکال مختلفي بر روي زمين ظاهر مي گردد که يکي از اشکال پيشرفته آن آبکندها مي باشند. آبکندها کانالهاي عميقي هستند که توسط شخم عادي از بين نمي روند و سطح مقطع بزرگتر از يک فوت مربع را دارند. وقوع فرسايش آبکندي در يک منطقه سبب بروز اثرات تخريبي زيادي مي شود. عوامل زيادي در تشکيل و گسترش اين آبکندها مشارکت دارند که عبارتند از سازند، اقليم، شيب، نوع کاربري و افزايش جريانهاي سطحي (در نتيجه رعايت نکردن اصول جاده سازي). با توجه به اهميت فرسايش آبکندي در منطقه چشمه سرده وتوسعه روز افزون شبکه جاده ها اين تحقيق به منظور ارزيابي تاثير جاده سازي بر فرسايش آبکندي در فاصله زماني مهر 86 تا ارديبهشت 87 انجام پذيرفت. نتايج تجزيه و تحليل آماري نشان داد که بين رسوبزايي و فاصله راس آبکندها از جاده رابطه معني داري به صورت معکوس وجود دارد و با کم شدن فاصله آبکندهاي منطقه با آکس جاده رسوبزايي آبکندها بيشتر مي گردد.

 
کلید واژه: جاده سازي، فرسايش آبکندي، منطقه چشمه سرده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی