برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی فراوانی و تداوم شرایط مختلف بارش و خشکسالی در استان گلستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عيوضي معصومه,مساعدي ابوالفضل,مفتاح هلقي مهدي,حسام موسي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

خشکسالي يک پديده طبيعي و تکرار شدني است و در واقع بخش جدايي ناپذيري از نوسانات اقليمي است که مي تواند در هر منطقه جغرافيايي حادث شود. تداوم آن در مناطق مختلف مي تواند متفاوت باشد. لذا در تحقيق حاضر به منظور بررسي فراواني و تداوم شرايط مختلف رطوبتي در استان گلستان از داده هاي سالانه بارندگي مربوط به 27 ايستگاه طي يک دوره آماري 25 ساله (62-1361 الي 86-1385) استفاده گرديد سپس مقادير وضعيت رطوبتي با استفاده از شاخص SPI محاسبه و بر اساس طبقه بندي اين شاخص وضعيت رطوبتي استان به 7 طبقه رطوبتي طبقه بندي گرديد. علاوه بر طبقه بندي شدت رطوبتي، به طبقه بندي مدت تداوم (1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله و فراتر از 5 سال) نيز پرداخته شد و فراواني ها در هر يک از وضعيت هاي رطوبتي محاسبه) گرديد. بر اساس تجزيه تحليل به عمل آمده نتايج نشان داد که خشکسالي ها و ترسالي هاي از تداوم و فراواني کمتري نسبت به شرايط نرمال برخوردار بوده و همچنين وضعيت رطوبتي ترسالي نسبت به خشکسالي از فراواني بيشتري برخوردار است.

 
کلید واژه: خشکسالي، شدت، تداوم، فراواني، استان گلستان، SPI
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی