برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

فرسایش آبکندی در استان گلستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عيسايي حسين*,مفيدي خواجه ارازمحمد
 
 *گرگان، خيابان شهيد دکتر بهشتي، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي، استان گلستان، کد پستي: 4915677555
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

فرسايش خاک و تخريب آبخيزها يکي از معضلات مهم اقتصادي و اجتماعي کشورهاي در حال توسعه بويژه آنهايي که اکوسيستم هاي شکننده و حساس بياباني و کوهستاني دارند، مي باشد. اين پديده غالبا ناشي از تعارض فعاليتهاي عمراني با حفظ محيط زيست و منابع طبيعي است. در دهه هاي اخير مطالعات در زمينه فرسايش افزايش يافته است که اين خود مبين توجه بيشتر به اين امر مي باشد. خاک يکي از مهمترين منابع طبيعي هر کشور است، امروزه فرسايش خاک بعنوان خطري براي رفاه انسان و حتي براي حيات او بشمار مي آيد. در مناطقي که فرسايش کنترل نمي شود خاکها بتدريج فرسايش يافته، حاصلخيزي خود را از دست مي دهند. فرسايش خاک نه تنها سبب فقير شدن خاک و متروک شدن مزارع مي گردد و از اينراه خسارات زياد و جبران ناپذيري بجاي مي گذارد، بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن سدها، بنادر و کاهش ظرفيت آبگذري آنها نيز زيانهاي فراواني را سبب مي گردد.
مکانيزم ها و فرآيندها و عوامل مختلف موثر در شکل گيري و توسعه آبکندها ضروري مي نمايد تا در ابتدا آبکندها به شکل مناسبي شناسايي، طبقه بندي و يا پهنه بندي گردند و سپس حسب اولويت، مراحل بعدي پروژه هاي تحقيقاتي و کنترل فرسايش آبکندي صورت گيرد. اين امر نيز ميسر نخواهد شد مگر با جمع آوري اطلاعات کافي درباره آبکندها در قالب شناسنامه هاي پيش بيني شده دراين خصوص که تهيه شده است. شناسايي آبکندها به لحاظ فني و معيارهاي علمي و بر اساس چهارچوب مشخص در قالب يک شناسنامه، ضمن آنکه مي تواند در ايجاد يک بانک اطلاعاتي قوي مورد بهره برداري قرار گيرد، مي تواند در جهت طبقه بندي آنها بسيار موثر باشد. وجود مناطق آبکندي با وسعت زياد که سالانه خسارات فراوان به ابنيه، جاده ها، مزارع و مراتع وارد مي آورد و سبب قطع راههاي ارتباطي و توليد رسوب براي مناطق پايين دست ضرورت تحقيق بر روي آبکندهاي استان گلستان را آشکار مي نمايد. اين بررسي مي تواند معين کند در چه اقليمي، چه کاربري اراضي، با چه محدوده شيب و خاکي، بيشتر آبکندهاي استان ظهور کرده اند.

 
کلید واژه: فرسايش، آبکند، استان گلستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 49   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی