نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تغییرات رطوبت خاک با استفاده از مدل فیزیکی بیلان آب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طالبي علي,پورمحمدي سمانه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

کشور ايران از نظر اقليمي بر روي کمربند خشک جهان واقع شده است از اين جهت سازگاري با شرايط اقليمي آن هنري است که مي تواند با مديريت مناسب آب راحت تر و بهتر انجام شود. يکي از مسائل مهم و قابل تامل بويژه در مناطق خشک و نيمه خشک تعيين بيلان آب مي باشد. آگاهي از بيلان آب در مناطق خشک و حوزه هاي آبخيز جهت برنامه ريزي هاي مديريتي آب امري لازم و ضروري به نظر مي رسد. در اين ميان بررسي رطوبت خاک در منطقه توسعه ريشه از موارد مهمي مي باشد که کمتر به آن توجه شده است. در حاليکه توجه به اين نکته خود در جهت تعيين دقيق بيلان آب در دامنه ها خصوصا در مناطق خشک و کوهستاني بسيارحائز اهميت مي باشد.
هدف از اين تحقيق بررسي تغييرات رطوبت خاک با استفاده از مدل فيزيکي بيلان آب مي باشد. جهت تست اين مدل از داده هاي ثبت شده در يکي از مناطق آمريکا (که کليه داده هاي مورد نياز در آن اندازه گيري شده است) استفاده گرديد. سپس با استفاده از مدل فيزيکي ارائه شده نيز رطوبت خاک تعيين گرديد. نهايتا مقايسه نتايج اندازه گيري مستقيم در منطقه و استفاده از مدل فيزيکي نشان داد که مدل ارائه شده مي تواند جهت بررسي رطوبت خاک (به عنوان پارامتر کليدي معادله بيلان آب) خصوصا در حوزه هاي بدون آمار مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: رطوبت خاک، بيلان آب، مدل فيزيکي هيدرولوژيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی