نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی پروژه های آبخیزداری در کنترل فرسایش و رسوب در دوره زمانی قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هلاغره)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميري عليرضا,صدايي ليلا,خالق زادگان عباس,غضنفرپور نيره,اميري مريم
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

آبخيزداري برنامه ريزي، اجرا و مدير يت پروژه ها و طرحهاي حفظ و احيا و توسعه و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي تجديد شونده، موجود در حوزه هاي آبخيز است. جهت بررسي و ارزيابي عمليات آبخيزداري در يک حوزه بايد کليه عمليات اجرايي آبخيزداري اجرا شده در يک حوزه مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت هر يک از عمليات آبخيزداري بر روي سه متغيير که شامل عمليات مکانيکي، بيولوژيک و مديريتي مي باشد، در کليه زير حوزه ها مورد بررسي و ارزيابي واقع گرديد. در اين جا جهت بررسي وضعيت فعلي حوزه و مقايسه آن با شرايط پيش از شروع عمليات آبخيزداري اقدام به بررسي تغييرات رسوب گرديد. در اين بررسي مجموعه فعاليت هاي مکانيکي حوزه شامل احداث سدهاي خشکه چين و عمليات بيولوژيک شامل کپه کاري و حفاظت و قرق به تفکيک مورد ارزيابي واقع شده و عملکرد مثبت و منفي آنها تشريح شده است. نتايج مطالعات رسوب نشان از کاهش چشمگير و معني داري دارد که مهمترين دليل آن را مي توان اعمال عمليات گسترده بر روي پهنه هاي فرسايش دانست.

 
کلید واژه: ارزيابي، عمليات آبخيزداري، حوزه هلاغره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 122   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی