برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تغييرپذيري توزيع هاي برازشي بر داده هاي بارش ايستگاه سينوپتيک سنندج در مقياس هاي مختلف زماني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صلواتي بهار*,صادقي حميدرضا,خالدي درويشان عبدالواحد
 
 *گروه مهندسي آبخيزداري، دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس، نور، کد پستی: 46417-76489
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

امروزه بررسي مقياس هاي مختلف مکاني و زماني در انواع محاسبات هيدرومتري مورد توجه متخصصين، برنامه ريزان و مديران مي باشد. از اين رو تحقيق حاضر با هدف بررسي تغييرات زماني توزيع هاي برازش داده شده به داده هاي بارش انجام شده است. به همين منظور کليه داده هاي بارش در مقياس هاي مختلف ماهانه، فصلي و سالانه مربوط به ايستگاه هواشناسي سنندج با دوره آماري 33 سال مد نظر قرار گرفت. سپس توزيع هاي آماري مختلف با استفاده از نرم افزار HYFA بر داده هاي مذکور برازش داده شد و برترين توزيع بر اساس حداقل مقادير مجموع مربع خطاها انتخاب شد. نتايج به دست آمده از تحقيق نشان داد که توزيع هاي برتر برازش داده شده به داده هاي مختلف بارش در مقياسهاي ماهانه، فصلي و سالانه متفاوت بوده و به ترتيب لوگ پيرسون، پيرسون، نرمال در مقياس فصلي و سالانه توزيع گمبل به عنوان بهترين توزيع در مقياس هاي زماني ارزيابي شدند.

 
کلید واژه: ايستگاه هواشناسي، بارش، تغييرات زماني، توزيع آماري، سنندج، مقياس زماني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 123   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی