نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش مدیریت بهینه کاربری اراضی در کاهش میزان فرسایش خاک و افزایش سوددهی حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان فارس)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شعباني محمد*
 
 *گروه مرتع و آبخيزداري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ارسنجان
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

نحوه استفاده از اراضي بر روي رواناب و در نتيجه فرسايش خاک و توليد رسوب اثر مي گذارد. بنابراين برنامه ريزي استفاده از اراضي يکي از مهمترين روش هاي جلوگيري از فرسايش خاک مي باشد. به دليل عدم توجه به اين مساله، فرسايش و توليد رسوب درحوزه هاي آبخيز افزايش يافته و پيامدهاي زيادي را به بار آورده است. هدف اصلي در اين تحقيق تعيين سطح بهينه کاربري هاي اراضي به منظور کاهش ميزان فرسايش و بالا بردن درآمد ساکنين حوزه آبخيز خارستان در شمال غرب شهرستان اقليد واقع در استان فارس مي باشد. به منظور انجام اين تحقيق، ابتدا نقشه کاربري اراضي منطقه مورد مطالعه با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست سال 2002 تهيه و مقادير فرسايش کاربري ها به کمک مدل تجربي MPSIAC و سود خالص کاربري ها از تفاضل درآمد ناخالص و هزينه هر کاربري تعيين گرديد. پس از مشخص کردن محدوديت ها و توابع هدف، با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي چند منظوره و روش سيمپلکس، سطح بهينه کاربري هاي اراضي در منطقه مشخص گرديد. بهينه سازي انجام شده بر کاهش اراضي ديم و کشت آبي و افزايش اراضي باغي در منطقه تاکيد دارد، به طوريکه سطح اراضي باغي 377.1 درصد افزايش، سطح اراضي و مرتعي بدون تغيير، سطح اراضي کشت آبي 72.78 درصد کاهش و سطح اراضي کشت ديم 80.3 درصد کاهش يافته است. همچنين نتايج نشان داد که در صورت بهينه سازي کاربري اراضي، ميزان فرسايش خاک نسبت به شرايط فعلي به ميزان 3.7 درصد کاهش و ميزان سوددهي کل حوزه 162.63 درصد نسبت به شرايط قبل از بهينه سازي افرايش مي يابد.

 
کلید واژه: فرسايش خاک، رسوب دهي، کاربري اراضي، برنامه ريزي خطي و حوزه آبخيز خارستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 161   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی