برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي و مطالعه گونه هاي درختي و درختچه اي سازگار با شرايط آب و هوايي شهر آباده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شبان مجيد*,قدوسي جمال
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آباده
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

گونه هاي گياهي که براي فضاي سبز شهري در مناطق خشک و نيمه خشک مورد استفاده قرار مي گيرند از تنوع بالايي برخوردار نيستند و بسياري از آنها به خشکي حساس بوده و نيا ز آبي آنها بالا است. اين مطالعه به منظور انتخاب گونه هاي جديد و نيز گونه هاي مقاوم به خشکي براي کاشت در فضاي سبز و نيز جنگلکاري در اطراف شهرهاي مناطق خشک و نيمه خشک مانند آباده انجام شده است. طي چند سال اخير به دليل کمبود آب، فضاي سبز شهر آباده آسيب هاي فراواني را متحمل گرديده است. اين امر به خصوص در فضاهاي سبز حاشيه شهر به وضوح قابل رويت مي باشد. از بين رفتن تعداد زيادي از اين درختان جداي از مسائل کمبود آب، کاشت برخي گونه هاي حساس به خشکي که نياز آبي بيشتري دارند مشکل را حادتر مي کند. لذا اين مطالعه در مناطق آباده، سه منطقه با اقليمي مشابه آباده (بوانات فارس، سعادتشهر فارس و باغسرخ شهرضا) به منظور انتخاب گونه هاي مناسب و سازگار با شرايط آب و هوايي شهر آباده انجام گرفت. در هريک از مناطق مورد مطالعه سياهه فلورستيک آنها تهيه و بر اساس ويژگي هاي آنها گونه هاي مناسب براي کاشت در فضاي سبز آباده معرفي شدند. همچنين در منطقه باغسرخ شهرضا که گونه هاي مختلف درختي و درختچه اي اقاقيا (Robinia pseudacacia)، انجير (Ficus carica)، بادام زراعي (Amygdalus sp)، بادام کوهي (Amygdalus scoparia)، بنه (Pistacia atlantica)، پسته خوراکي (Pistacia vera)، توت سفيد (Morus alba)، داغداغان (Celtis caucasica)، زيتون (Olea europaea) و نارون (Ulmus carpinifolia) به مدت حدود 10 سال کاشته شده بودند، به منظور انتخاب گونه هاي سازگار، پارامترهاي رشد سالانه (از هر گونه با 5 تکرار) و درصد زنده ماني آنها اندازه گيري و داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SAS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي مقايسه ميانگين پارمتر رشد گون هاي مورد مطالعه آزمون دانکن استفاده شد. نتايج نشان داد که گونه هاي انجير، زيتون و داغداغان با داشتن رشد کمتر و درصد مرگ و مير بيشتر کمترين سازگاري و گونه هاي پسته، بنه، بادام کوهي، سنجد، نارون، اقاقيا و توت سفيد با داشتن رشد بيشتر و درصد مرگ و مير کمتر از گونه هاي سازگار به منطقه مورد مطالعه مي باشند. همچنين در اين مطالعه مشکلات و محدوديت هاي فضاي سبز شهر آباده نيز بررسي شده است.

 
کلید واژه: درخت و درختچه، مقاوم به خشکي، مناطق خشک و نيمه خشک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 537   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی