برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تخمین رسوب معلق رودخانه طالقانرود با استفاده از روش نوروفازی (ANFIS)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سلاجقه علي,فتح آبادي ابوالحسن,غلامي حميد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

به منظور تخمين رسوب معلق رودخانه از روش هاي مختلف هيدرولوژيکي و هيدروليکي استفاده مي شود. يکي از متداول تر ين روش ها جهت تخمين رسوب معلق رودخانه روش منحني سنجه رسوب مي باشد. با توجه به وجود روابط غير خطي و عدم قطعيت هاي ما بين دبي آب و رسوب، منحني سنجه رسوب فاقد کارايي لازم جهت تخمين رسوب معلق مي باشد. در اين تحقيق با استفاده از روش نور -وفازي ANFIS ميزان رسوب معلق رودخانه طالقان در ايستگاه گلينک تحمين زده شد. مدل سازي داده ها در دو حالت بدون تفکيک بندي و ديگري تفکيک بندي داده ها به دو فصل بهار - تابستان و پاييز -زمستان صورت گرفت. در قسمت ديگر تاثير لگاريتم گيري داده ها بر روي عملکرد مدل هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد روش ANFIS نسبت به مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي و منحني سنجه رسوب عملکرد خوبي داشته و همچنين لگاريتم گيري از داده ها قبل از ورود آنها به شبکه تاثير چنداني بر روي عملکرد مدل هاي مختلف نداشته است.

 
کلید واژه: رسوب معلق، نوروفازي ANFIS، شبکه عصبي، رودخانه طالقان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 0   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی