برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي هيدرگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيکي بر مبناي روش ناش در حوضه هاي بدون آمار بارندگي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سالاري جزي ميثم*,اديب آرش,محموديان شوشتري محمد,آخوندعلي علي محمد
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

اگر زمان تداوم بارش به سمت صفر ميل کند هيدروگراف واحد آن را اصطلاحا هيدروگراف واحد لحظه اي مي گويند. هيدروگراف واحد لحظه اي يک پاسخ منحصر بفرد حوضه آبريز به بارندگي است و مستقل از تداوم بارندگي مي باشد و لذا گرافي است که بيانگر تاثير کليه پارامترهاي حوضه آبريز نظير طول آبراهه اصلي، شيب طولي، شکل حوضه و. .. مي باشد. هيدروگراف واحد لحظه اي را مي توان از داده هاي بارش - رواناب استخراج کرد. هدف از اين تحقيق بررسي صحت استخراج براي يک حوضه در شرايطي است که داده هاي باران سنجي براي حوضه وجود ندارد. بدين منظور از هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيکي (GIUH) مثلثي و هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيکي بر مبناي روش ناش استفاده شده و نتايج حاصله با مقادير واقعي مقايسه شد روش ترکيبي بمنظور تعيين شکل مناسب هيدروگراف رواناب بکار رفته است، زيراهيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيکي مثلثي نمي تواند شکل بازوي بالا رونده و بازوي پايين رونده را به درستي پيش بيني کند. در اين مرحله روش ناش و روش هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيکي با يکديگر ترکيب شده و در نتيجه پارامتر شکل در روش ناش به خصوصيات ژئومورفولوژيکي و پارامتر مقياس وابسته به خصوصيات ژئومورفولوژيکي و پارامترديناميکي سرعت گرديده است. مقايسه نتايج حاصله نشان دهنده توانا يي مناسب روش ترکيبي در شبيه سازي شکل هيدروگراف رواناب، برآورد حجم سيلاب، برآورد دبي پيک و برآورد زمان رسيدن به دبي پيک مي باشد. به علاوه مقادير پارامترهاي روش ناش که از روش ترکيبي و بدون داده هاي بارش به دست آمد داراي دقت مناسب و قابل قبول مي باشد.

 
کلید واژه: هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيکي، مدل ناش، رواناب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 93   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی