برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر روش های مختلف کاربرد گچ معدنی بر میزان نفوذ آب در خاک بستر گورابها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: روستا محمدجواد,دهقاني محمدرضا*
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

با توجه به اهميت تغذيه سفره هاي آب زيرزميني از طريق هدايت آبهاي سطحي به حوضچه هاي تغذيه و لزوم حفظ کارايي آنها، در اين طرح تحقيقاتي تاثير کاربرد گچ معدني بر ميزان نفوذ آب در خاک بستر در قالب طرح کاملا تصادفي با پنج تيمار در سه تکرار در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت. واحدهاي آزمايشي شامل سيلندرهايي از جنس پلياتيلن با قطر 30 سانتي متر و ارتفاع 150 سانتي متر بود که پس از ريختن 10 سانتي متر مواد درشت دانه به عنوان فيلتر، 40 سانتي متر از خاک بستر گوراب در آنها ريخته شد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: 1- تيمار شاهد (بدون افزودن گچ معدني)، 2- اختلاط گچ به ميزان نيم کيلوگرم در متر مربع با خاک بستر گوراب قبل از آبگيري، 3- اختلاط گچ به ميزان يک کيلوگرم در متر مربع با خاک بستر گوراب قبل از آبگيري، 4- اضافه کردن گچ به ميزان نيم کيلوگرم در متر مربع به آب گوراب پس از آبگيري، 5- اضافه کردن گچ به ميزان يک کيلوگرم در متر مربع به آب گوراب پس از آبگيري. آب مورد استفاده همان سيلاب ورودي به گوراب بود. پس از اعمال تيمارها، اندازه گيري ميزان نفوذ آب به صورت روزانه انجام گرفت. نتايج تجزيه و تحليل آماري نشان داد که از ميان تيمارهاي مورد بررسي، تيمار با کاربرد 0.5 کيلوگرم در متر مربع گچ معدني پس از آبگيري، در مقايسه با تيمار شاهد و ساير تيمارها در روز اول و دوم، سرعت نفوذ آب افزايش معني داري داشته و اين افزايش ها از نظر آماري در سطح 5 درصد معني در گرديد. با توجه به تاثير اين تيمار در افزايش سرعت نفوذ و عدم تغيير عمده در کيفيت آب خروجي، کاربرد آن در شرايط مشابه پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: گوراب، گچ معدني، نفوذ آب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 125   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی