مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي و ارزيابي اقدامات آبخيزداري (مديريت پوشش گياهي) در حفاظت منابع حوزه آبخيز (مطالعه موردي: ارزيابي اعمال مديريت قرق در زير حوزه هزار گره در استان فارس)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حياتي جاويد*,سعادت اصغر
 
 *اداره کل امور عشاير فارس
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1388دوره 5
 
 
چکیده: 

اولين گام اصولي در ارزيابي پروژه هاي آبخيزداري، کمي نمودن ميزان تاثير آنها به وسيله اندازه گيري پارامترهاي تعيين کننده و بررسي چگونگي دستيابي به اهداف اصلي و فرعي است. در اين تحقيق اثرات اقدامات مديريتي جهت احياء پوشش گياهي از طريق کشت گياهان مرتعي، قرق و حفاظت آن و همچنين بر اساس اطلاعات موجود نسبت به شناسائي تيپ هاي مرتعي در زمان اجر ا و مقايسه وضعيت موجود و بررسي مديريت قرق در احيا و بهبود وضعيت پوشش گياهي و نقش آن در کنترل ميزان فرسايش و رسوب اقدام گرديده است. با توجه به نتايج حاصله، اجراي پروژه هاي بيولوژيک و مديريت قرق باعث تغييراتي در جايگزيني گونه هاي علوفه اي مرغوب با گونه هاي نامرغوب و افزايش تراکم تاج پوشش گياهي شده و از اين طريق موجب حفظ و تثبيت خاک و جلوگيري از فرسايش و توليد رسوب در سطح مراتع تحت قرق شده است و در کاهش مقادير فرسايش و رسوب در منطقه تاثير چشمگير داشته اند. با مقايسه اعداد قبل و بعد از قرق چنين استنباط مي شود که با افزايش درصد پوشش گياهي، ميزان رسوبدهي بر اساس روش پسياک اصلاح شده از 5.44 تن در هکتار در سال به 4.10 تن در هکتار در سال تقليل يافته است.

 
کلید واژه: ارزيابي، اقدامات بيولوژيکي، مديريت قرق، تاج پوشش، ايزد خواست آباده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 116   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی