برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تغییرات زمانی فرسایش بادی مطالعه موردی: سایت اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن (حسین آباد غیناب بیرجند)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسينعلي زاده محسن*,سيدعلي پور حسين
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخيزداري ايران
زمان:  1388دوره 5
 
چکیده: 

خصوصيات خاک را ميتوان به عنوان تابعي از چندين خصوصيت ارزيابي کرد که ممکن است در مقياسهاي مکاني و زماني مختلف تغيير کند. با توجه به مساله فرسايش خاک و اهميت مطالعه آن در مناطق خشک و نيمه خشک، بيابان زدايي و تخريب زمين از مباحث زيست محيطي مهم در طي دهه هاي اخير در نظر گرفته شده که منجر به هدر رفت خاک مي شود، به همين خاطر بررسي تغييرات زماني فرسايش بادي براي تشخيص مشکلات زيست محيطي در دو مقياس محلي و جهاني از مباحث مهم محسوب مي شود. مطالعه حاضر بمنظور بررسي تغييرات زماني فرسايش بادي در سايت اجرايي پروژه بين المللي ترسيب کربن حسين آباد غيناب بيرجند با تکيه بر استقرار 120 عدد پين مدرج (پيکه) در واحدهاي کاري و اندازه گيري تغييرات ارتفاعي اين پينها در 3 مرحله زماني مختلف در يک بازه زماني تقريبا 19 ماهه (86-85) صورت گرفت. مقايسه تغييرات ارتفاعي پينها در دوره هاي مختلف بصورت دو دوره اي و سه دوره اي با تعداد يکسان پيکه و چهار دوره اي (در نظر گرفتن مرحله شاهد) با تعداد نابرابر پيکه، صورت گرفت. بيشترين انحراف معيار در بين اين 3 مرحله اندازه گيري پينها، به مرحله سوم اختصاص داشته است. مقادير حداکثر تغييرات ارتفاعي پين در سه دوره مشترک از لحاظ تعداد و موقعيت پينها (14 پيکه) فقط بصورت فرسايشي بوده و بيشترين مقدار فرسايش در اين دوره به پاييز 85 اختصاص داشته است که اين نشان دهنده اهميت بالاي فرسايش نسبت به رسوب و انتقال مي باشد. در اين سه دوره مشترک (14 پيکه) نيز حداکثر و حداقل تعداد رخدادهاي نقطه اي به مرحله سوم با تعداد 13 مورد رسوب و صفر مورد انتقال اختصاص داشته است. بطور کلي از تابستان 85 الي پاييز 85، تغييرات بصورت فرسايشي و از آن به بعد الي زمستان 86، تغييرات بصورت رسوبگذاري بوده است. اکثر روندها در مقايسه هاي مختلف بصورت رسوبگذاري بوده است. با استفاده از آزمون توکي فقط در مورد دوره دوم با شاهد، ميانگين تغييرات ارتفاعي پيکه ها تغييرات معني داري نداشته است.

 
کلید واژه: تغييرات زماني، فرسايش بادي، پين، پروژه بين المللي ترسيب کربن، حسين آباد غيناب بيرجند
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 28   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی