برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیام همایش

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رضايي ابوالفضل*
 
 *مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي، از مهمترين رخدادهاي تاريخي در تحول عرضه و توليد خدمات سلامت، تصميم جامعه جهاني مبني بر پذيرش روش مراقبت هاي اوليه سلامت به منظور نيل به اهداف متعدد از جمله تحقق عدالت در دسترسي جامعه به خدمات سلامت اوليه است. بعد از گذشت 30 سال از اعلاميه آلماآتا، سازمان بهداشت جهاني در سال 2008 با گزارشي با عنوان، مراقبتهاي اوليه بهداشتي، حالا بيشتر از هر وقت ديگر، به مراقبت هاي بهداشتي اوليه پرداخته و اهميت و قابليت اجرايي آن را در همه کشورها تاکيد کرده است. در اين گزارش چنين آمده است، در شرايط امروز نسبت عظيمي از منابع براي خدمات درماني خرج ميشود، و پيشگيري و ارتقاء سلامت که مي تواند هفتاد درصد از بار جهاني بيماريها را کم کند، ناديده گرفته ميشود. در ابتداي قرن بيست و يکم هدف هاي توسعه هزاره که نقش عوامل متعدد اجتماعي در سلامت و اهميت آنها را در توسعه پايدار جهان امروز به روشني تبيين نموده است، را مي توان نقطه شروع به چرخش و برگشت به سيستم هاي سلامت حمايتي در مسير اهداف عاليه مراقبتهاي بهداشتي اوليه دانست. اما به ناچار بايد اذعان نمود که بحراني ترين مساله اي که هنوز هم نظام هاي مراقبت سلامت با آن مواجهند عبارتند از کمبود افرادي که گرداننده اين نظام ها مي باشند. نظام هاي سلامت مبتني بر مراقبت بهداشتي اوليه بايد چالش هاي کليدي در زمينه پرورش و حفظ نيروي کار، مديريت اطلاعات، تامين مالي در بخش سلامت و توليت عادلانه مقابله کنند. همچنين مي توان به نارسايي هاي زير در کشورهاي در حال توسعه اشاره کرد: ناکافي بودن آموزش و نيز تجهيزات مورد نياز، بطور کلي کيفيت پايين مراقبت ها، مشکلات و موانع در نظام ارجاع، و ادامه سرمايه گذاري هاي کشورها و تمايل بيشتر آنان در صرف هزينه در سطح دوم و سوم يکي از موانع و چالش هاي مهم است.
پورتال تجارب و کارکردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي ايران توسط محققين گروه علمي و پژوهشي ارتقاي کيفيت زندگي، مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي پيشنهاد، طراحي و اجرا شده است تا به عنوان جزئي از يک رويکرد مبتني بر شواهد به سلامت عمومي و سياستگذاريهاي اين حوزه، بتواند استفاده از مداخلات موثر بر مبناي متدولوژيهاي درست و ارزيابي شده را ترويج دهد. به اين منظور اين پورتال سعي مي نمايد شواهد را جمع آوري، ارزيابي و تدوين نمايد تا از اين طريق بانک اطلاعات طبقه بندي شده و قابل جستجويي براي تجارب و کارکردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه ايران ايجاد نمايد. اين پورتال براي اولين بار در ايران نقش ارائه اطلاعات حاصل از تجربه و کارکرد را به افراد و سازمانهاي نيازمند اين اطلاعات را به عهده مي گيرد. با اين رويکرد مي توان گفت که تجارب و کارکردهاي مطلوب حوزه ايست در حال گسترش که تمرکز آن بر روي بهبود روش هاي انجام دادن فرايندها و عملکردها است
.
با اين رويکرد بنظر مي رسد برگزاري دومين همايش ملي و اولين همايش بين المللي تجارب و کارکردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي ايران مي تواند در تدوين و جمع آوري تجارب و کارکردهاي پرسنل و داوطلبان سلامت موثر و مفيد باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی