برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد مديريت بحران و آمادگي بخش هاي بستري بيمارستاني

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بهرامي حميده*,تاجور عبدالحميد,قنبرنژاد امين,راستي پيشه پگاه
 
 *مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
 
چکیده: 

بحران شرايطي است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني يا غيرقابل کنترل به وجود مي آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يک مجموعه يا جامعه انساني مي گردد و بر طرف کردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق العاده دارد. هدف از اين تحقيق بررسي آسيب پذيري يک بيمارستان منتخب در مواجهه با بحران است داده ها از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده و جهت آناليز آنها از نرم افزار SPSS 16 استفاده گرديد. نتايج تحقيق حاکي از اين بودند که بيشترين ميزان آسيب پذيري غير ساختاري در بخش هاي اورژانس و جراحي عمومي (75 درصد) و کمترين در بخش اتاق عمل (34 درصد) بودند همچنين بيشترين و کمترين ميزان آسيب پذيري در عوامل مديريتي و سازماني با 80.3 و 60.24 درصد به ترتيب مربوط به بخش هاي مراقبت هاي ويژه و داخلي بودند. بيشترين و کمترين ميزان آسيب پذيري ساختاري نيز به ترتيب در بخش هاي جراحي عمومي (73 درصد) و اتاق عمل (49 درصد) گزارش گرديدند. با توجه به نتايج کسب شده پيشنهاد مي گردد با تشکيل تيم کميته بحران و برنامه ريزي هاي مربوطه، در خصوص کاهش آسيب پذيري اقدام گردد و شاخص ايمني بيمارستان نيز افزايش يابد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 131  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی