برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با مشکلات خواب در دانشجویان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حدادوند معصومه,كريمي ليلي,عباسي وليدكندي زهرا,رمضانيان پريچهر,ضيغمي محمدي شراره*
 
 *دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

خواب با سلامت جسمي و رواني ارتباط دارد. امروزه استفاده از اينترنت در بين دانشجويان دانشگاه يافته و آنان در معرض خطر اعتياد به اينترنت قرار دارند. هدف از مطالعه حاضر تعيين همبستگي بين اعتياد به اينترنت با مشکلات خواب در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج بود. در اين مطالعه توصيفي- همبستگي، پانصد نفر از دانشجويان، به روش نمونه گيري آسان از دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج در سال 1389 انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها به روش خود گزارشي جمع آوري گرديد داده ها توسط پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ، پرسشنامه خواب آلودگي اپورث، مقياس اختلالات خواب، شاخص کيفيت خواب کيفيت خواب پيتسبرگ جمع آوري شد. اطلاعات توسط نرم افزاري SPSS و با استفاده از توصيفي، تي تست، آناليز واريانس يکطرفه و ضريب همبستگي پيرسون تحليل شد. ميانگين نمره کيفيت خواب 5.04±2.93 بود و 26.4 درصد کيفيت خواب نامطلوب داشتند. ميانگين نمره اختلالات خواب 5.50±3.96 بود و بيشترين اختلال خواب، بيخوابي بود. ميانگين نمره خواب آلودگي روزانه 6.19±3.35 بود و 43.8 درصد خواب آلودگي خفيف داشتند. ميانگين نمره اعتياد به اينترنت 6.19±3.35 بود و 5.2 درصد در معرض اعتياد به اينترنت قرار داشتند. همبستگي مثبت و معناداري بين نمره اعتياد به اينترنت با نمره کيفيت خواب (P=0.003اختلالات خواب (P<0.001) و خواب آلودگي روزانه (P=0.002) وجود داشت. اعتياد به اينترنت با مشکلات خواب ارتباط دارد. آموزش در مورد عوارض و ضررهاي استفاده بيش از حد از اينترنت و چگونگي کاربرد صحيح آن ممکن است به بهبود وضعيت خواب کمک نمايد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 172  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی