برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی میزان رضایتمندی دریافت کنندگان خدمات بهداشتی از عملکرد خانه بهداشت ویدوجای کاشان 1384

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسيني سيدحسين*,حضرتي عباس,موسوي -
 
 *دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کاشان
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

رضايتمندي پديده پيچيده اي است که تحت تاثير عوامل گوناگوني قرار مي گيرد و بازتاب نظر استفاده کنندگان از خدمات بهداشتي درماني است که براي دستورات مديران و ارائه دهندگان خدمات بهداشتي ارزشمند است. يکي از شاخص هاي مهم ارائه خدمات بهداشتي رضايتمندي مراجعين مي باشد بطوري که هر برنامه اي که در جهت سلامت يک جامعه انجام مي شود بدون رضايتمندي امري بيهوده خواهد بود. رضايتمندي يک نوع ارزشيابي مي باشد که فعاليت هاي بهداشتي را در بر مي گيرد. اين نوع بررسي از نوع توصيفي- مقطعي با هدف ارزيابي و تعيين ميزان رضايتمندي دريافت کنندگان خدمات بهداشتي درماني خانه بهداشت در اسفندماه 1384 بر روي 70 نفر بطور تصادفي از روستائيان ويدوجاي کاشان انجام شد. داده هاي مربوط به رضايتمندي از طريق پرسشنامه که حاوي 14 سوال بود جمع آوري شد بطوري که در افراد بيسواد پرسشنامه به روش مصاحبه چهره به چهره پر گرديد و داده ها پس از جمع آوري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده از مجموع مراجعين به خانه بهداشت 35 نفر (50%) مربوط به مردان و 35 نفر (50%) مربوط به زنان بودند که از اين تعداد 7 نفر (%24.3) افراد کشاورز، 10 نفر قاليباف (%14.2) و 10 نفر (%14.29) محصل و 13 نفر (%18.58) خانه دار و 9 نفر (%12.86) کارمند و بقيه 11 نفر (%15.72) شغل آزاد داشتند. همچنين %72.86 متاهل بودند که داراي سطوح تحصيلي متفاوت از بيسواد تا تحصيلات عالي و با وضعيت هاي متفاوت از نظر گروه سني بودند بطوري که 50% نمونه ها در گروه سني 49 -20 سال قرار گرفتند. بطور کلي نتايج ميزان رضايتمندي از مراجعين به خانه بهداشت 55 نفر (%78.5) راضي، 13 نفر (%18.6) از افراد تا حدودي راضي و فقط 2 نفر (%2.8) از آنها ناراضي بودند. بيشترين ميزان رضايتمندي، از توضيحات داده شده در مورد نحوه مصرف داروها و همچنين کنترل بيماري فشار خون از سوي بهورز به تعداد 63 نفر (93%)، تعداد 56 نفر (80%) به ساعات کاري خانه بهداشت، تعداد 58 نفر (%82.5) از نحوه برخورد و شيوه ارائه خدمات بهورزان بود. ضمنا کمترين ميزان رضايتمندي 21 نفر (30%) به وضعيت ساختمان، سالن انتظار خانه بهداشت مربوط بود. اگر چه ميزان رضايتمندي نسبتا زياد، حاکي از کيفيت قابل قبول خدمات ارائه شده مي باشد اما متاسفانه وضعيت نامناسب ساختمان خانه بهداشت و سالن انتظار آن و کم بودن ساعات حضور پزشک در اين روستا مهمترين موارد عدم رضايتمندي مراجعين مي باشد که ضرورت توجه و رسيدگي بيشتر به موضوع، توسط مسوولان محترم پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 79  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی