برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد مروری بر گیاهان دارویی موثر بر فشار خون بالا

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: منعمي عليرضا*,حيدري شيرين,كاظمي فرزانه,حيدري شيما
 
 *کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
 
چکیده: 

افزايش فشار خون يکي از شايع ترين بيماري هاي عصر حاضر با عوارض متعدد مي باشد. مطالعات نشان داده اند که اگر پر فشاري خون به طور کامل درمان نشود عوارضي چون نارسايي قلبي، بيماريهاي عروق کرونر، آنژين صدري، انفارکتوس ميوکارد و ترومبوز در بيمار افزايش خواهد يافت. اهميت روزافزون گياهان دارويي در جهان و حضور تعداد زيادي گياه دارويي در سرزمين ما، که داراي يکي از غني ترين فلورهاي جهان مي باشد و همچنين اثرات جانبي کمتر نسبت به داروهاي صناعي، انجام مطالعات گسترده را بر روي گياهان دارويي ايجاب مي کند. مشاهدات اپيدوميولوژي گواه آن است که رژيم غذايي، استفاده از درمان هاي جايگزين و مصرف گياهان دارويي نتايج رضايت بخشي در کاهش فشار خون بالا داشته است. يکي از داروهاي استفاده شده در داخل کشور جهت کاهش فشارخون گياه کرفس مي باشد، که مطالعات نشان داده کاهش فشار خون سيستوليک و دياستوليک قبل و بعد از درمان با دانه کرفس از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.05). نتايج بدست آمده از مطالعات نشان داد که، عصاره آبي بربريس ولگاريس (زرشک دانه دار کوهي) به طور معني داري در کاهش فشار خون موثر است (P<0.001). همچنين عصاره هيدرو الکلي گزنه يک تاثير مثبت بر کاهش فشار خون بالا دارد (P<0.05). قرص سير به صورت معنادار موجب کاهش فشار خون سيستوليک و دياستوليک مي شود (P=0.001). تجويز داخل وريدي گياه کاکوتي، سنبل الطيب و بو مادران فشارخون شرياني را کاهش مي دهد با (P<0.0001). مصرف آب انار داراي تاثيري چشمگير در کاهش فشارخون سيستولي و دياستولي مي باشد. بر اساس مطالعات انجام شده برگ زيتون ماده اي موثر در کاهش فشارخون و به طور خاص داراي اثر کاهنده گي در مورد فشار سيستوليک است. از گياهان کاهنده فشار ميتوان به دانه گياهاني با نام علمي Gossypium barbadense Gossypium hirsutum، Gossypium herbaceum، شيرين بيان (Licorice) و ماده St. John’s Wort که از گياهHypericum perforatum  مشتق ميشود. براي کاهش فشار خون ميتوان از گياهاني چون کرفس، زرشک، عصاره گزنه، سير، کاکوتي سنبل الطيب و برگ زيتون و آب انار و... استفاده کرد. البته در صورت تمايل به مصرف بايد حتما پزشک معالج را در جريان گذاشت. در اين بازنگري نقش گياهان در کاهش فشار خون و احتمال سمي بودن و تداخلات دارويي بررسي شده است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 663  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی