نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد حذف کامل تیم سیار در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1390

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بزرگمهر حميدرضا*
 
 *دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

قبل از اجراي طرح حذف تيم سيار، جمعيت تيم سيار توسط تيمهاي اعزامي از شهرستان و مراکز بصورت مقطعي خدمات بسيار محدود و ناقصي را دريافت ميکردند. ابتدا جمعيت تيم سيار مشخص شد و با مشارکت کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان ها در جلسات جداگانه اي جمعيت روستاهاي تيم سيار که بيش از 400 نفر بودند و در محدوده کمتر از 3 کيلومتر قرار داشتند بعنوان يک خانه سلامت و توسط يک نفر بهورز تحت پوشش قرار ميگيرد که بر اين اساس در کل استان تعداد 29 خانه سلامت با بکار گيري تعداد 34 نفر تحت عنوان کاردان بهورز جمعيت 15302 نفري تيم سيار را همانند خانه بهداشت بصورت اکتيو تحت پوشش قرار دادند. روستاهايي که در محدوده نزديک خانه هاي بهداشت بوده و بهورزان شاغل ميتوانستند اين جمعيت را پوشش دهند به جمعيت خانه بهداشت تحت عنوان قمر اضافه شدند و از خدمات مستقيم بهورزان خانه بهداشت برخوردار گرديدند. در مجموع جمعيت تيم سيار اضافه شده به خانه بهداشت بعنوان قمر 9087 نفر ميباشند. با اجراي اين برنامه جمعيت تيم سيار ( 24389 نفر) همانند خانه هاي بهداشت از کليه خدمات و مراقبتهاي بهداشتي اوليه برخوردار شدند. نيرويي تحت عنوان کاردان بهورز (کاردانهاي بهداشت خانواده – مامايي –بيماريها) که در مکاني بنام خانه سلامت در روستا مستقر ميشوند و در طول سال بصورت مستمر ارائه خدمت مي نمايند. با توجه به اينکه کاردان بهورز در روستا ساکن ميباشد، در طول شبانه روز با نزديکترين فاصله زماني و جغرافيايي در دسترس مردم ميباشد. اين بهورزان داراي مهارتهاي ارائه خدمت بر اساس شرح وظايف بهورزان بوده و در کاهش مرگ و مير، خصوصا کودکان، مادران باردار و ارتقاء شاخصهاي بهداشتي (بهداشت محيط و حرفه اي سلامت سالمندان بيماريهاي واگير و غير واگير و...) تاثير چشمگيري خواهند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی