برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد آموزش مبتنی بر نیازسنجی و متکی بر شواهد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مشايخي ناديا*,محسن نژاد آزيتا,خليلي حميد,مشايخي پروين,ذاكري فاطمه,براتي مريم,حسني فرزاد,هندي فاطمه,محمدي هادي,ناصري فرنگيس,نوربه فهيمه,نوري اكرم,محمدصفت فاطمه,نوابي مهتاب,شراهي محترم,راستگو زينب,متقي عليرضا
 
 *دانشگاه علوم پزشکي اراک
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

از آنجا که بررسي فعاليت هاي آموزشي در سطح مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در سال 1370 نشان داد که هيچ گونه مستنداتي مبني بر چرايي برگزاري جلسات آموزشي وجود ندارد و مشخص نيست بر اساس چه برنامه اي در زمينه يک موضوع بهداشتي اقدام به آموزش مي گردد و بر چه اساس در يک زمينه خاص هيچ آموزشي برگزار نمي گردد لذا تصميم بر آن شد جهت اطمينان از ضرورت اجراي آموزش ها و تهيه عناوين آموزشي نسبت به تهيه پوشه آموزش سلامت، مشتمل بر جمع آوري اطلاعات دموگرافيک و.... و نيز ليست کليه فعاليت هاي مهم و شاخص هاي بهداشتي کليه واحدهاي بهداشتي اقدام گردد بدين ترتيب کليه خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي درماني به تعداد 399 عدد مجهز به پوشه آموزش سلامت و در نتيجه ابزاري جهت نيازسنجي گرديدند. از سال 1389 به بازنگري نيازسنجي که تاکنون فقط توسط دست اندرکاران نظام بهداشتي انجام مي شد و توجهي به نيازهاي احساس شده مردم نداشت اقدام شد و تيم هاي نيازسنجي در روستا علاوه بر کارکنان بهداشتي درماني متشکل از دهيار، رييس شوراي اسلامي و يک نفر از فعالترين اعضاي شورا، نماينده هر يک از مقاطع تحصيلي مدارس، نماينده رابطين سلامت يا يک نفر از بانوان روستا و در پايگاه هاي بهداشتي نماينده هر يک از مقاطع تحصيلي مدارس مستقر در منطقه تحت پوشش پايگاه بهداشتي (از بين معلمان و مديران) نماينده رابطين سلامت منطقه تحت پوشش تشکيل گرديد. بدين ترتيب تعداد 506 تيم نيازسنجي در استان تشکيل شد که جمع بندي نتايج نيازسنجي مشخص کرد 42.18 درصد مشکلات بهداشتي مردم مربوط به بهداشت محيط، 19.48 درصد مربوط به برنامه هاي بهداشت خانواده 11.17 درصد تغذيه 7.79 درصد بيماري هاي غير واگير 7.91 درصد دهان و دندان 6.82 درصد بيماري هاي واگير 2.92 درصد بهداشت حرفه اي 1.72 درصد مدارس مي باشد. سپس به تحليل نياز پرداخته شد و علل رفتاري، جهت طراحي مداخلات IEC و علل غير رفتاري جهت طراحي مداخلاتAdvocacy مشخص گرديد. بر اساس نتايج علل رفتاري پيام هاي کليدي Must to know طراحي شد و برآن اساس به منظور آموزش متکي بر شواهد نسبت به تدوين سووالات ارزشيابي در زمينه دانش افزايي، نگرشي و تغيير رفتار اقدام گرديد. در مجموع تعداد 25280 برگ پرسشنامه گردآوري شد. قبل از مداخله در راستاي اجراي مداخلات در زمينه نياز هاي تعيين شده 74.6 درصد از مراکز، مجهز به تلويزيون و DVD شدند و 720 مجموعه که هر مجموعه حاوي 49 سي دي آموزشي تهيه و توزيع گرديد. همچنين نسبت به توليد رسانه هاي آموزشي و سنجش ميزان اثربخشي رسانه هاي مذکور در گروه هاي هدف رسانه اقدام گرديد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی