برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی گزارش تجربه و کارکرد بررسی تاثیر دریافت مکمل های دوران بارداری بر وزن هنگام تولد در زایشگاههای تابعه مشهد در سال 1388

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تيموري صفيه*,مجدي محمدرضا,قضاوي حامد
 
 *دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

وزن هنگام تولد به عنوان يک شاخص مهم بهداشتي مورد توجه بوده و از آنجا که بين کم وزني و ميزان مرگ و مير نوزادان ارتباط معناداري وجود دارد، همواره سعي مي شود مداخلاتي عملي و کاربردي در راستاي کاهش تولد نوزادان کم وزن صورت پذيرد لذا بر آن شديم تا به تاثير مصرف مکمل ها (اسيد فوليک، آهن و مولتي ويتامين) بر وزن هنگام تولد بپرداريم. اين بررسي در دو گروه به صورت مورد و شاهد (666 نفر از هر گروه) در زايشگاه هاي تابعه دانشگاه مشهد انجام پذيرفت و پرسشنامه اي مشتمل بر 15 سوال جهت تمامي مادراني که نتيجه زايمان آنها نوزاد نارس و کم وزن و مادراني که نتيجه زايمان آنان نوزاد ترم و با وزن بيش 2500 گرم بود و در نزديکترين زمان به فرد مورد زايمان کرده بود کامل گرديد. در اين بررسي با توجه به اطلاعات گرفته شده در گروه مورد 348 نفر (%52.3) از مادران به طور کامل 249 نفر (%37.4) بطور ناقص و 69 نفر (%10.4) عدم مصرف اسيد فوليک داشتند و تعداد و ميزان مصرف اسيد فوليک در گروه شاهد به ترتيب 404 نفر (%60.7)، 220 نفر (33%) و 42 نفر (%6.3) بود. در مورد مصرف مولتي ويتامين بطور کامل، ناقص و عدم مصرف نيز اعداد در گروه مورد به ترتيب 524 (%78.7) –90 (%13.5) و 52 نفر (%7.8) و در گروه شاهد به ترتيب ذکر شده 540 (%81.1) – 82 (%12.3) و 44 نفر (%6.6) بود. درصد استفاده از قرص آهن نيز در گروه مورد، به ترتيب اشاره شده 543 (%81.5) – 95 (%14.3) و 28 نفر (%4.2) در گروه شاهد 574 (%86.2) – 68 (%10.2) و 24 نفر (%3.6) بود. اختلاف معني داري (p=0.025) بين استفاده از مکمل اسيد فوليک، اختلاف معني داري (P=0.036) بين استفاده از مکمل مولتي ويتامين، اختلاف معني داري (p=0.033) بين استفاده از مکمل آهن در مادر در اين حاملگي در دو گروه مورد بررسي وجود دارد. با توجه به ارتباط معني دار بين عدم مصرف مکمل ها و تولد نوزادان نارس و کم وزن بنظر ميرسد تلاش بيشتري در راستاي آموزش و ارتقاء سطح آگاهي مادران به منظور مصرف صحيح و بموقع مکمل ها بايستي بعمل آيد و بررسي بيشتري در اين زمينه صورت پذيرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 195  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی