برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی برخی از عوامل موثر در تولد نوزادان نارس و کم وزن مراکز زایمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 88-1387

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مجدي محمدرضا*,تيموري صفيه,تيموري آزاده
 
 *دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

دوره نوزادي يکي از با اهميت ترين دوران زندگي است. طبق هاي موجود بيشترين موارد مرگ و مير در اين رنج سني اتفاق مي افتد و 60 تا 80 درصد مرگ هاي چهار هفته اول عمر متعلق به شيرخواران کم وزن و نارس است لذا مي توان با شناسايي علل تولد نوزادان نارس و کم وزن و انجام مداخلات لازم در حد امکان از تولد و مرگ و مير اين نوزادان پيشگيري کرد. تعيين برخي از عوامل موثر در تولد نوزادان نارس و نوزادان کم وزن در مراکز زايماني تابعه دانشگاه علوم پزشکي مشهد سال 88-87. اين بررسي موردي شاهدي بوده و اطلاعات طبق پرسشنامه اي که توسط محققين تهيه و پايلوت و اصلاح شده بود جهت 1332 نمونه ((666 مورد (نوزادان متولد شده با وزن کمتر از 2500 گرم يا نوزادان متولد شده زودتر از 37 هفته حاملگي)) و ((666 شاهد (نوزاد ترم که نزديکترين زمان تولد را نسبت به نوزاد مورد داشته اند)) تکميل سپس اطلاعات کنترل و موارد مشکل دار اصلاح شده اطلاعات وارد نرم افزار spss گرديد و با استفاده از آزمون کاي دو تجزيه و تحليل و گزارش نهايي تدوين شد. در گروه مورد فراواني تولد نوزاد نارس و کم وزن در مادران کارگر و مشاغل سخت %85.7 مادران مراقبت نشده 68%، وزن گيري نامطلوب %60.3 و سابقه سقط %57.6، سابقه مرگ نوزاد 72.2، سابقه فشارخون 76.1، مصرف دخانيات %71.2 و به ترتيب اين ميزان ها در گروه شاهد %28.8- %23.9- %27.8- %39.7- %32- %14.3 بوده است. اختلاف معني داري (p=0.018) بين شغل مادر، اختلاف معني داري (p=0.001) بين وضعيت مراقبت مادر در اين حاملگي و چگونگي مراقبت مادر (p=0.004) (از نظر کامل بودن)، اختلاف معني داري (p=0.000) بين وضعيت وزن گيري مادر، اختلاف معني داري (p=0.019) بين سابقه سقط و اختلاف معني داري (p=0.007) بين سابقه مرگ نوزاد در دو گروه مورد بررسي وجود داشت. برخورداري خانواده ها بخصوص زوجين جوان از آموزش هاي لازم، استفاده از مکمل ها قبل و حين و بعد از بارداري مطابق دستورالعمل هاي موجود و بهره مندي از امکانات و مراقبت هاي قبل، حين و پس از بارداري، رعايت فاصله بين بارداري ها و پيشگيري از بارداري در مادران با سابقه مرگ نوزاد يا مرده زايي يا تولد نوزاد مشکل دار بسيار مهم است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 167  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی