برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی ارتباط فاصله گذاری در نوزادان بدنیا آمده با کم وزنی یا نارسی در مادران زایمان کرده در مراکز زایمانی تابعه دانشگاه مشهد در سال 88-1387

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مجدي محمدرضا*,تيموري صفيه,قضاوي حامد,تيموري آزاده
 
 *دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

دوره نوزادي از حساسترين مقاطع زندگي بشر است. طبق 60 تا 80 درصد مرگهاي 4 هفته اول تولد متعلق به نوزادان کم وزن و نارس است. بنظر ميرسد فاصله گذاري بين حاملگي ها در سلامت مادر و تولد نوزاد نارس و کم وزن بي تاثير نيست لذا بر آن شديم با توجه به اهميت مساله تحقيقي جهت ارتباط بين فاصله گذاري بين تولدها و کم وزني و نارسي نوزاد انجام دهيم. اين پژوهش جهت مادراني که حاملگي دوم به بعد را داشتند به صورت مورد و شاهد (از هر گروه 346 نفر) در مراکز زايماني تابعه دانشگاه مشهد انجام شد و پرسشنامه جهت مادراني که حاصل بارداري آنان نوزاد نارس يا کم وزن بود (مورد) و جهت مادراني که حاصل بارداري آنان نوزاد ترم و با وزن بالاتر از 2500 گرم و نزديکترين زمان زايمان به مادري را که حاصل تولد او نوزاد نارس و کم وزن را داشت (شاهد) تکميل و پس از بررسي و رفع اشکالات اطلاعات وارد نرم افزار spss شده و با استفاده از آزمون کاي دو تجزيه و تحليل شد. 22.8 درصد مادران داراي نوزاد کم وزن يا نارس، در فاصله کمتر از 2 سال و 12.7 درصد مادران در فاصله بين 3-2 سال بارداري داشتند. بعبارتي 35.5 درصد در کمتر از 3 سال از بارداري قبلي زايمان داشتند و در گروه شاهد %4.3 مادران در فاصله کمتر از 2 سال و %7.8 مادران در فاصله بين 3-2 سال بارداري داشتند (در گروه شاهد 12.1 درصد در کمتر از 3 سال از بارداري قبلي زايمان داشتند) تقريب به يک سوم مادران در گروه شاهد با فاصله کمتر از سه سال بارداري داشتند. تولد نوزاد نارس و کم وزني علاوه بر ايجاد بار مالي و مشکلاتي براي خانواده و جامعه، اولين علت مرگ و مير نوزادان بوده و شناخت فاکتورهاي موثر و قابل پيشگيري در کاهش تولد اين نوزادان مي تواند موثر باشد. بنظر مي رسد فاصله گذاري بين تولدها و نارسي وکم وزني در اين بين نقش موثري دارد و اين مساله نياز به انجام بررسي بيشتر دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 118  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی