برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد ارزیابی وضعیت شاخصهای انتروپومتریک در کودکان زیر هشت سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه مشهد در سال 1389

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نصيرايي شبنم*,صحافي فرزانه,تيموري صفيه
 
 *دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

امروزه تلاش هاي زيادي جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه بخصوص کودکان زير پنجسال صورت گرفته و اين اقدامات موجب کاهش مرگ و مير کودکان وافزايش طول عمر در اغلب کشورهاي جهان شده است اما متاسفانه هنوز سوء تغذيه پروتيئن -انرژي يکي از مشکلات کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است. در سال 87 طبق نتايج طرح مطالعاتي انيس در جمعيت کودکان زير شش سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد برحسب z-score شيوع کم وزني %7.6، کوتاه قدي %15.9 و لاغري 4% بوده است. با غربالگري کودکان به ظاهر سالم از کودکان سالم با اندازه گيري وزن، قد و دور سر به بررسي اختلالات رشدي، قدي و دور سر در کودکان زير 8 سال پرداختيم. کليه کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني در سال 89 به استناد برنامه مراقبتهاي ادغام يافته کودک سالم از نظر وضعيت وزن، قد و دورسر مورد غربالگري و پايش قرار گرفتند و نتايج در نرم افزار SIMCI ثبت شد. لازم به ذکر است در اين مراقبتها منحني هاي رشد بر اساس پرسنتايل ميباشد. در طي اين بررسي 917907 کودک زير 8 سال مورد ارزيابي قرار گرفتند که 833 کودک %0.9 معادل دچار کم وزني شديد و 81851 کودک معادل %8.9 در طبقه بندي اختلال رشد قرار داشتند که جهت بررسي بيشتر به سطح بالاتر معرفي شده که طبق موجود از اين تعداد 49259 مورد يعني 60% بررسي و پس از انجام اقدامات و مشاوره هاي لازم بهبود يافته اند. در بررسي وضعيت قدي کودکان زير دو سال تعداد 546 کودک (%0.05) با مشکل کوتاه قدي شديد شناسايي و تحت پيگيري قرار گرفتند. همچنين 23037 (%2.5) کودک در طبقه بندي رشد قدي نامطلوب قرار گرفتند که از اين تعداد 6975 (30%) مورد پس از انجام اقدامات و مشاوره هاي لازم بهبود يافتند. دور سر سومين شاخصي است که در بررسي مد نظر بوده که نتايج نشان داد 1537 کودک زير 18 ماه داراي طبقه بندي دور سر غير طبيعي بودند (%0.16) همچنين فراواني کودکان داراي دور سر نامطلوب 15617 (%1.7) مورد بود که نتايج پيگيري اين کودکان حاکي از بهبود 8644 (%55.3) کودک است. با توجه به اهميت تغذيه و ارتباط آن با رشد و تکامل بخصوص در گروه سني کودکان، ضروري به نظر مي رسد که به اين جنبه از زندگي فرد توجه کافي مبذول گردد، تا با پيشگيري از عفونت هاي مکرر و تغذيه مناسب و کافي بتوان به سطح سلامتي بهتر و بالاتري دست يافت.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 95  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی