نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی تاثیر آموزش بر رفتار نسبتا پایدار مرتبط با سلامت در سالمندان شهرستان بجنورد در سال 1390

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شكرالهي نازي*,اقبالي محمدرضا,خاكشور علي
 
 *مرکز بهداشت شهرستان بجنورد، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

پيري و سالخوردگي امري اجتناب ناپذير و غيرقابل برگشت است. با توسعه دانش پزشکي و کاهش مرگ و مير، اميد زندگي يا همان طول عمر انسانها نيز در حال افزايش است. به نحوي که در سال 2000 ميلادي جمعيت 60 ساله ها و بالاتر دنيا در حدود 600 ميليون نفر برآورد شده است و اين ميزان در سال 2025 به 1.1 ميليارد نفر خواهد رسيد. اين روند جهاني افزايش سالمندي در ايران نيز در حال افزايش است. مطالعه حاضر جهت بررسي وضعيت رفتارهاي نسبتا پايدار سالمندان 65-60 ساله روستاهاي شهرستان بجنورد پس از مداخلات آموزشي انجام شده است. جمع آوري داده ها به روش مصاحبه فردي و تکميل پرسشنامه از سالمندان صورت گرفت. کلاس هاي آموزشي بر اساس استاندارد وزارت بهداشت، و مطابق با مشکلات اولي سالمندان در سطح خانه هاي بهداشت مورد نظر جهت سالمندان برگزار گرديد. شش ماه پس از مداخله آموزشي نيز رفتارهاي نسبتا پايدار سالمندان در زمينه مشکل سلامتي از طريق مشاهده و مصاحبه مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار گرفت. با توجه به اينکه درصد سالمندان مناطق روستايي اين شهرستان 6.01 مي باشد. و مشاهده گرديد از کل سالمندان فراخوانده شده 52 درصد در کلاسهاي آموزشي حضور يافتند. همچنين 28.91 درصد از سالمندان آموزش ديده، پس از دو ماه داراي اطلاعات ماندگار بودند. در ارزيابي تغيير رفتار سالمندان 6 ماه پس از آموزش 94.17 درصد از سالمندان داراي اطلاعات ماندگار، رفتارهاي نسبتا پايدار داشتند. اين سالمندان اکثرا در گروه سني 65-60 سال قرار داشتند: نتايج اين مطالعه نشان دهنده اجراي برنامه هاي طرح ادغام يافته سلامت سالمندان مي باشد. بطوريکه وضعيت سلامت سالمندان نسبت به بررسي انجام شده در سال گذشته پيشرفت چشمگيري نداشته است. و از آنجايي که هدف سيستم هاي بهداشتي حفظ و ارتقاي کامل سلامت براي آحاد جامعه است. توصيه مي شود سالمندان به عنوان گروهي از جامعه و خصوصا يک گروه آسيب پذير، در راستاي همين هدف قرار گيرد. بنابراين ارائه آموزشهاي موثر در تغيير رفتار و بدنبال آن ارتقاء سلامتي سالمندان داراي اهميت ويژه است که بايد مورد توجه سياستگزاران سلامتي قرار گيرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی