برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی میزان صحت اطلاعات ثبت شده در پرونده های بهداشت روان و عوامل مرتبط با آن در خانه های بهداشت شهرستان گنبدکاوس در سال 1390

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: يپان غراوي عبدالحامد*
 
 *مرکز بهداشت گنبدکاوس، دانشگاه علوم پزشکي گلستان
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

با وجود توسعه قابل توجهي که در چند دهه اخير در بهداشت روان صورت پذيرفته، متاسفانه توجه چنداني به ثبت اطلاعات در پرونده بهداشت روان نشده است و در حال حاضر يک نظام کارآمدکه بتواند نيازهاي اين بخش را برآورده کند وجود ندارد. درحالي که در جديدترين بيانيه WHO برگردآوري و داده هاي با کيفيت بهداشت روان تاکيد شده و علاوه بر اين مي توان با دستيابي به اطلاعات صحيح، بازخورد به موقع و شناخت افراد مبتلا به بيماري هاي رواني از پيشرفت بيماري جلوگيري و بار گران مشکلات اجتماعي و اقتصادي ناشي از مسائل رواني و هزينه هاي سنگين تخيصي-درماني را بر نظام بهداشت و درمان کاهش داد. لذا اين پژوهش با هدف بررسي ميزان صحت اطلاعات ثبت شده در پرونده هاي بهداشت روان و عوامل مرتبط با آن در خانه هاي بهداشت در شهرستان گنبد کاوس انجام شده است. اين پژوهش يک مطالعه توصيفي- همبستگي بوده و نمونه ها با استفاده از فرمول ککران از کل 1500 پرونده با سطح خطاي 0.05 و خطاي گزارش نويسي 9 درصد حجم انتخاب و در اين مطالعه درصد ميانگين کيفيت صحت ثبت اطلاعات پرونده بهداشت روان درخانه بهداشت از 9.33 ± 56.67 درصد تا 91.11 ± 5.44 درصد متغيير بود و بطور کلي ميانگين کيفيت صحت ثبت اطلاعات پرونده روان در سطح خانه هاي بهداشت نسبتا از کيفيت مطلوبي برخوردار ولي در هيچيک از مولفه هاي مورد بررسي کيفيت صحت ثبت اطلاعات صد درصد نمي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 61  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی