برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد نسبت شانس کمبود ویتامین D در دختران بالغ 18 برابر پسران است

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شاكري حبيب السادات*
 
 *دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
 
چکیده: 

کفايت ويتامين D در رشد و بلوغ کودکان ضروري بوده و ارتباط آن با بيماريهاي اسکلتي - عضلاني، ديابت نوع 1 و بيماريهاي اتوايميون تيروئيد بخوبي شناخته شده است. با توجه به موقعيت جغرافيايي شهر بجنورد و عدم وجود مطالعات قبلي در اين زمينه، اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت ويتامين D در دانش آموزان 10 تا 18 ساله شهر بجنورد انجام شد.
اين مطالعه مقطعي بروش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي در سال 1390 در شهر بجنورد بر روي 323 دانش آموز سالم انجام شد. نمونه خون ناشتا براي انجام آزمايشهاي 25-هيدروکسي ويتامين
D و کلسيم، فسفر، آلکالن فسفاتاز و هورمون پاراتيروئيد دريافت شد. ويتامين D به سه طبقه کافي (30-70 ng/mlکمبود نسبي (20-30 ng/ml) و کمبود شديد (<20 ng/ml) طبقه بندي شد. تحليل ها با استفاده از آزمون مجذوري کاي، نسبت شانس و نسبت شانس تعديل شده منتل هنزل بوسيله نرم افزار SPSS15 انجام شد. ميانگين سني افراد مورد بررسي 13.7 ± 2.2 سال بود. 168 نفر (52 درصد) دختر و 155 نفر (48 درصد) بودند. فراواني کمبود نسبي، کمبود شديد و کفايت ويتامين D در کل افراد مورد بررسي به ترتيب 19.5 درصد، 1.24 و 3.56 درصد بود. کمبود ويتامين D در دختران 2.73 درصد (کمبود نسبي 36.3 درصد و کمبود شديد 36.9 درصد) و در پسران 6.11 درصد (کمبود نسبي 11 درصد و کمبود شديد 0.6 درصد) بود که اين اختلاف معني دار بوده است (P<0.001). نسبت شانس داشتن کمبود (نسبي يا شديد) ويتامين D در دختران بالغ 14 تا 18 ساله 107.4 برابر پسران بالغ بود (OR=107.43, Cl95%: 29.7, 388.3) و در گروه کودکان 10 تا 14 ساله 10.43 (OR=10.43, Cl95%: 5.22, 20.83) بود. نسبت شانس (تعديل شده منتل هنزل) براي دو گروه (کودکان و بالغ) 18.17 (OR=18.17, Cl95%: 10.13, 32.59) بود. فراواني کمبود نسبي و شديد ويتامين D در کودکان و بالغين شهر بجنورد بالا مي باشد. اين کمبود در دختران بالغ بيشتر از پسران است. با توجه به فرهنگ ايرانيان و منطقه جغرافيايي بجنورد، غني سازي غذايي و اصلاح روش زندگي توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 90  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی