برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی ارتباط برخی از شاخص های تن سنجی مادر بر وزن هنگام تولد نوزاد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شكرالهي نازي*,طبسي اسكندر,خاكشور علي
 
 *مرکز بهداشت شهرستان بجنورد، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

%11 از کل نوزادان تازه متولد شده در کشورهاي حال توسعه کمي وزن هنگام تولد دارند. وزن هنگام تولد در سلامت فرد، خانواده و جامعه نقش بسزائي دارد. کاهش و افزايش وزن هنگام تولد به بيش از حد استاندارد با مرگ و مير و بيماري همراه است. عوامل مختلفي در سلامت مادر و جنين دخالت دارند، که يکي از اين عوامل تغذيه مناسب در اين دوران است. با توجه به وضعيت بدني مادر (لاغر، طبيعي يا چاق) در ابتداي بارداري و يا قبل از آن، ميزان افزايش وزن توصيه شده متفاوت است. با توجه به اينکه در کشور ايران مطالعات محدودي در زمينه ارتباط BMI مادر با وزن نوزاد در هنگام تولد انجام گرفته است. در اين مطالعه متغيرهاي مخدوش کننده شناخته شده از قبيل سن مادر، تعداد زايمانهاي قبلي، وجود بيماريهاي مزمن و عوامل خطر زا در بارداري، طول دوران بارداري، استفاده از سيگار والکل، سابقه سقط و مرده زايي کنترل نگرديده بود، انجام مطالعه بررسي ارتباط برخي از شاخص هاي تن سنجي مادر بر وزن هنگام تولد نوزاد که در آن کليه متغيرهاي مذکور ضمن جمع آوري داده ها و بعضا تجزيه متحليل داده ها کنترل گرديدند، ضروري به نظر مي رسد. اين پژوهش يک مطالعه توصيفي- تحليلي است که از ميان پرونده هاي مادران بارداري که در نيمه دوم سال 89 مراجعه نموده کنترل شده و زايمان نموده اند 100 نفر تصادفي انتخاب شده وزن و قد مادر قبل از بارداري از پرونده مادر استخراج و BMI مادر قبل از بارداري از تقسيم وزن به مجذور قد (kg/m2) محاسبه شد. ارتباط بين تن سنجي مادر با وزن هنگام تولد بوسيله t-test مورد تجزيه تحليل آماري قرار گرفت. ارتباط بين BMI و وزن مادر قبل از بارداري با وزن هنگام تولد از نظر اماري معني داربود (P=0.001) بنابراين توصيه مي شود زنان قبل و در طول بارداري راهنمايي لازم را دريافت نمايند، تا ميزان تولدهاي HBW –LBW در جامعه کاهش يابد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 213  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی