برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی میزان شکست دو روش کاندوم و قرصهای پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 1390

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: هاشميان ميترا*,احمديان محمد
 
 *معاونت بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
 
چکیده: 

داشتن بارداري خواسته و ايمن از حقوق بديهي تک تک افراد جامعه است. بارداري ناخواسته در زناني ايجاد مي شود که براي جلوگيري از بارداري به روش هاي بسيار مطمئن ضد بارداري روي آورده اند. با توجه به نتايج آخرين بررسي کشوري (IMES) بيشترين استفاده کننده روشهاي مطمئن پيشگيري از بارداري و بارداري ناخواسته همزمان با دو روش در دانشگاه مشهد به ترتيب قرص و کاندوم بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان بارداري ناخواسته در استفاده کنندگان از دو روش ضدبارداري کاندوم و قرصهاي ترکيبي و عوامل مرتبط با آن انجام شده است.
در اين مطالعه توصيفي – تحليلي تعداد 87173 خانم باردار که در سال 1390 مراکز بهداشتي درماني شهري و روستايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد مراجعه کرده اند از نظر بارداري ناخواسته مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري و سپس با استفاده از نرم افزار
SPSS مورد تجزيه و تحليل شد.
نتايج نشان داد 7.08 درصد از بارداريها (6175) در جمعيت تحت پوشش بارداري ناخواسته داشته اند. بيشترين بارداري ناخواسته در رايج ترين روش پيشگيري از بارداري قرص هاي ترکيبي (
%26.35) که سهم مناطق شهري و روستايي به ترتيب 17.54 و 34.37 درصد و کاندوم با (%23.3) که سهم مناطق شهري و روستايي به ترتيب 27.15 و 24.25 درصد مي باشد اتفاق افتاده است. سن، سطح تحصيلات و وضعيت اقتصادي با شکست رابطه معني دار داشت. شايع ترين علت شکست در هر دو روش مصرف نادرست و آگاهي کم از پيشگيري اورژانسي مي باشد. همچنين ترس از عوارض از قرصهاي ترکيبي از مهمترين علت در استفاده نادرست آن بيان گرديد.
از آنجا که استفاده کنندگان از دو روش قابل برگشت پيشگيري از بارداري کاندوم و قرص هاي ترکيبي بيشترين مراجعين به مراکز بهداشتي درماني را تشکيل مي دهند و مهم ترين عامل شکست ترس از عوارض است، ارايه مشاوره صحيح و آموزش مصرف صحيح و اطمينان دادن به مصرف کنندگان مي تواند از بسياري موارد بارداري ناخواسته پيشگيري کند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 117  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی