نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد شیوع چاقی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان یزد در سال 1389

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دلرحمي سميه*
 
 *دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

يکي از مظاهر گذر اپيدميولوژيک رشد روزافزون اضافه وزن و چاقي در طبقات مختلف جمعيت بويژه در اطفال است. امروزه مشخص شده که تجربه چاقي در سنين پايين شانس ابتلا به آن را در بزرگسالي چندين برابر مي سازد. هدف از اين مطالعه تعيين وضعيت چاقي در دانش آموزان دوره ابتدايي در شهر يزد بوده است. جمعيت مورد مطالعه 1057 دانش آموز دوره ابتدايي در شهريزد که به روش خوشه اي نمونه گيري شده اند. که نمايه بين صدک 85 تا 95 اضافه وزن و بالاي 95 چاقي تعريف شد. داده ها با نرم افزاري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که 167 نفر (16%، زير صدک 3، 728 نفر (%68.9) بين 3 و 85، 87 نفر (%8.2) بين 85 تا 95 و 63 نفر (6%) بالاي صدک 95 نمايه توده بدن بودند. 61 نفر از پسران (%14.3) و 89 نفر از (%14.4) دختران (pv=0.4) داراي صدک بيش از 85، يعني اضافه وزن يا چاق بوده اند. شيوع اضافه وزن يا چاقي در مدارس دولتي %11.7 و در مدارس غير انتفايي %7.18 بدست آمد (pv=0.01) چاقي يا اضافه وزن در پايه يک تا پنجم به ترتيب 5.10، 5.11، 8.16، 17 و 7.16 بدست آمد. اگر در گذشته لاغري و کمبودهاي تغذيه اي در اطفال درصد قابل توجهي را بخود اختصاص مي داد اينک وضعيت به طور چشمگيري تغيير يافته است. در مطالعه حاضر حدود 16%از افراد زير صدک 3 نمايه توده بدن بوده، يعني کمبود تغذيه اي و رشد مبتلا، و رقمي نزديک به آن يعني 14.2 درصد چاق يا اضافه وزن داشته اند. با مقايسه يافته ها با 1 و يا 2 دهه قبل رشد فزآينده اي در چاقي و اضافه وزن دانش آموزان ابتدايي منطقه مورد مطالعه ديده مي شود که شبيه به بسياري از نقاط کشوراست. و اين لزوم توجه و عنايت به کنترل اين روند روبه رشد و اتخاذ سياست هاي ملي امري اجتناب ناپذير است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 113  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی