برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی میزان استفاده پزشکان مسوول مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان از شاخص های بهداشتی در ارتقا کیفیت ارائه خدمات بهداشتی در سال 1391

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: يپان غراوي عبدالحامد*
 
 *مرکز بهداشت گنبدکاوس، دانشگاه علوم پزشکي گلستان
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

يکي از معيارهاي اندازه گيري موفقيت عملکرد سازمان و تعيين ميزان وصول به اهداف مورد نظر، آمار و شاخص هاي آن سازمان است. اطلاعات، ها و شاخص هاي پايه بهداشتي، مورد استفاده طيف وسيعي از افراد قرار مي گيرد. مديران ارشد، تعيين کنندگان سياست هاي بهداشتي و برنامه ريزان استراتژيک و کلان کشور، براي تعيين هدف ها و اولويت هاي بهبود وضعيت جامعه، تحليل دقيق وضعيت کنوني و پيش بيني تغييرات آينده به استفاده از اطلاعات بهداشتي نيازمندند. شاخص ها عبارتنداز: سنجش هاي عملي چهار مفهومي. شاخص علامت عملکرد است و مي تواند براي پيگيري پيشرفت در عملکرد برنامه هاي شاخص هاي مولد سلامت و اجزاء پروژه آن مورد استفاده قرار گيرد و اين با در نظر گرفتن شاخص هاي چندگانه، ابزارهاي مناسبي را براي ارزيابي عملکرد سازمان هاي نوين فراهم مي سازند. بطور کلي عملکرد نظام سلامت چند بعدي بوده، ارزشيابي آن مستلزم بکارگيري شاخص هاي مختلف براي هر بعد است.
پژوهش هاي مختلف نشان داده است که بين مديريت مناسب، خدمات با کيفيت بالا و پايداري سازماني ارتباط ناگسستني وجود دارد. در نظامهاي سلامت نيز با توجه به مشکلات بهداشتي پيچيده، تغييرات سريع اجتماعي، اقتصادي، تکنولوزيک و شاخص هاي مهمي مانند اثربخشي و کارآيي، اهميت مديريت، بيش از پيش آشکار شده است. مديريت نظام سلامت و سازمان هاي بهداشتي درماني در غلبه بر موانع دستيابي تمام مردم جهان به خدمات مورد نياز به روش عادلانه، اثربخش، کارآمد و با کيفيت مناسب که رضايت مندي آنها را بيشتر به دنبال داشته باشد نقش حياتي ايفا مي کند. در زنجيره بهم پيوسته فرآيندهاي مراقبت بهداشتي داده ها و شاخص هاي بهداشتي براي حمايت از مديريت کيفيت، پژوهش و اپيدميولوژي عمل مي کنند تا در قبال آن سازمان هاي مراقبت هاي بهداشتي به يکديگر الحاق، و سيستم بهداشتي يکپارچه و پيوسته اي را پديد آورند که با ارائه طيف وسيعي از خدمات و کاهش ظرفيت مازاد، روند مراقبت را تسهيل نمايند. با توجه به مشکلات مديريتي در حوزه سلامت به دلايل عدم استفاده مديران از شاخص هاي آماري در تصميم گيري ها و اهميت زيادي کيفيت خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتي درماني دارد. اين طرح پژوهشي به بررسي ميزان استفاده پزشکان مسوول مراکزبهداشتي درماني استان گلستان از شاخص هاي بهداشتي در ارتقا کيفيت ارائه خدمات بهداشتي در سال 1391 مي پردازد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 150  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی