برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد بر مهارت جستجو و نقد مقالات توسط دانشجویان مامایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كاشفي فرزانه*,طباطبايي چهر محبوبه
 
 *دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

پزشکي مبتني بر شواهد، مجموعه اي از روشها و منابع براي يافتن و بکار گيري بهترين شواهد موجود از مطالعات، براي مراقبت از هر يک از بيماران است. اين مطالعه با هدف تعيين آموزش پزشکي مبتني بر شواهد بر مهارت جستجو و نقد مقالات توسط دانشجويان مامايي واحد کارآموزي درمانگاه تخصصي زنان انجام شد. اين مطالعه بر روي 25 نفر از دانشجويان مامايي مقطع کارآموزي زنان دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي در زمستان 90 انجام شد. شرکت کنندگان بر مبناي تمايل به شرکت در مطالعه پس از دو جلسه گروهي پزشکي مبتني بر شواهد وارد مطالعه شدند. جلسات گروهي دو روزه آشنايي با مباني پزشکي مبتني بر شواهد و نقد مقالات بود. براي تجزيه و تحليل داده ها و مقايسه پاسخ گويي شرکت کنندگان به سوالات پرسشنامه و تفاوت هاي آن در قبل و بعد از جلسات گروهي از آزمون،paired t-test  استفاده شد. پاسخ به سوالات پرسشنامه Slawson بعد از ارزيابي مقالات و شرکت در جلسات گروهي افزايش معني دار يافته بود (P<0.001). جلسات گروهي و جستجوي مقالات و بحث بر روي موارد بوجود آمده، طي کارآموزي بر اساس مقالات مي تواند به شکل موثري توانايي ارزيابي و نقد مقالات دانشجويان را افزايش دهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 169  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی