برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی در طی سالهای 1386 الی 1389

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: باقري محمدابراهيم*,محمدپور عليرضا,سيديان سيدمحمودرضا,رستمي ربابه,اسدي اكرم سادات
 
 *شبکه بهداشت و درمان و مجتمع عالي آموزش شهرستان اسفراين، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

بيماري هاري يک بيماري ويروسي کشنده و حاد سيستم عصبي مرکزي بوده که به عنوان يکي از اولويت هاي مهم بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان در کشورمان مي باشد که متاسفانه در صورت ابتلا به طور صددرصد منجر به مرگ خواهد شد ساليانه بيش از 000/120 مورد حيوان گزيدگي توسط حيوانات مختلف اتفاق مي افتد. روش مطالعه توصيفي مقطعي مي باشد و جامعه مورد مطالعه تمامي مراجعه کنندگان به واحد مبارزه با هاري ميباشد و روش جمع آوري داده ها دفاتر ثبت حيوان گزيدگي مي باشد براي تجزيه و تحليل از EXCEL استفاده شد. از کل موارد حيوان گزيدگي در طي سالهاي 86 الي 89، 15% شهري و 85% روستايي و از نظر جنسي 58% مرد و 42% زن و از نظر نوع حيوان مهاجم 89% توسط سگ 4% گربه و %0.4 گرگ و %0.87 حيوانات وحشي و %4.3 توسط حيوانات اهلي گاز گرفته شده و از نظر گروه سني 24%، 19-10 سال و 18%، 29-30 سال و %11.6، 30-39 سال و %1.11، 49-40 سال و %12.3 59-50 سال و %3.3، 4-0 سال و %6.6، 9-5 سال و %13.1 و از نظر شغلي %1.7 کارمند %17.3 آزاد و %10.1 کارگر و 18% خانه دار و %13.7 ساير مي باشد. نتايج حاصله از يافته هاي فوق بيانگر اين مسائل است از آنجا که گروه سني 19-10 سال و نيز محصلين در خطر بيشتر حيوان گزيدگي قرار دارند و گروه فوق بيشتر در دسترس هستند لذا آموزش به آنها و ارتقاء سطح آگاهي دانش آموزان در کاهش موارد حيوان گزيدگي مي تواند موثر باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 108  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی