برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد تجارب پرسنل فوریت های پزشکی در سال 1390

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صابري نيا امين*,اميني زاده محسن,والي ليلي,محمودي ميمند فرزانه
 
 *مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي دانشگا علوم پزشکي کرمان
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

فوريتهاي پزشکي يک سيستم مديريت سلامت جامعه محور است که با کل سيستم مراقبت سلامت هماهنگ شده است و کارکنان مهمترين سرمايه اين سيتم مي باشند؛ کليد پايدار و موفق بهبود کيفيت در دست کارکنان بوده و تجارب نيروي انساني يک سيستم فوريتهاي پزشکي آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. توانمندسازي و توسعه کارکنان فوريتهاي پزشکي باعث مي شود تا آنان از تمام پتانسيل خود براي دستيابي به ماموريت موسسه استفاده نمايند. براي اينکه چنين اتفاقي رخ دهد سازمان فوريتهاي پزشکي بايد به منظور تعالي فردي، شغلي و سازماني فرصت هايي ايجاد نمايد. اين پژوهش به منظور بررسي تجارب پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني شهر کرمان انجام شد. اين پژوهش مطالعه اي کيفي و نمونه گيري پژوهش از نوع هدفمند بوده است. معيار ورود افراد به مطالعه سابقه کار عملياتي بيش از سه سال به عنوان تکنسين در پايگاه هاي شهري و جاده اي در بخش فوريت هاي پزشکي مي باشد. در اين پژوهش با 15 نفر مصاحبه صورت گرفت و جهت تحليل داده ها از روش تحليل چار چوبي استفاده گرديد. يافته هاي حاصل از مطالعه بررسي تجارب پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني شهر کرمان 4 محور اصلي و 15 محور فرعي قرار دارند. 4 موضوع اصلي مرتبط با تجارب پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني عبارتند از: مشکلات فردي، مشکلات سازماني، هماهنگي نامناسب و مشکلات مرتبط با جامعه. پرسنل 115 بخش عمده مسائل و مشکلات را که منجر به افزايش شکايت هاي رفتاري (نه تکنيکي) از پرسنل مي شود و افزايش نارضايتي مردم از عملکرد پرسنل را نيز به دنبال دارد در عدم آگاهي مردم از شرح و وظايف اورژانس 115 ميدانستند. جهت شرکت در کار فوريت هاي پزشکي در اورژانس پيش بيمارستاني آمادگي روحي رواني افراد دقت نمي شود که اين به نوبه خود باعث دلزدگي افراد مختلف از کار در اورژانس پيش بيمارستاني به علت سختي هاي خاص خود و عدم آشنايي افراد با شرايط کار در اورژانس پيش بيمارستاني پيش از شروع به کار آنان مي گردد. با توجه به يافته هاي پژوهش تدارک مرکز پيام مشترک ما بين ارگان هاي امدادرسان افزايش تعداد پزشکان اورژانس پيش بيمارستاني در نظر گرفتن تيم روان درماني براي پرسنل، نظام هماهنگ پرداخت حقوق، ايجاد گردش شغلي بين پايگاه هاي شهري و جاده اي، در نظر گرفتن امکانات رفاهي و نيازهاي غير مادي از پيشنهادات سازنده جهت ارتقاء عملکرد پرسنل و بهبود سيستم فورييتهاي پزشکي شهر کرمان مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 405  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی