برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد استفاده از شیوه ارزشیابی تلفیقی در ارزشیابی صلاحیت بالینی دانشجویان کارشناسی مامایی در شرف فارغ التحصیلی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: طباطبايي چهر محبوبه*,مرتضوي حامد,كاشفي فرزانه,خاكشور علي,عسلي راحله,عباسي زهره,سالاري الهه,حسن زاده بشتيان مريم
 
 *دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

ارزشيابي شايستگي باليني دانشجويان و کارآيي آنها يکي از مشکل ترين وظايف اعضاي هيات علمي و آموزش دهندگان برنامه هاي بهداشتي است. شيوه هاي ارزشيابي برنامه درسي شامل خود ارزشيابي، ارزشيابي همگنان و ارزشيابي استاد، طيفي از مهارتها مثل يادگيري خود هدايت شونده، همکاري گروهي و ارتباطات را در بر مي گيرد. به اين منظور بر آن شديم تا به بررسي مقايسه اين سه نوع از ارزشيابي و ارائه شيوه اي از ارزشيابي تلفيقي به جاي ارزشيابي سنتي بپرداريم. پژوهش حاضر يک مطالعه اقدام پژوهي بود که طي مراحلي نظرخواهي از اعضاي هيات علمي بعنوان ارزياب و دانشجويان بعنوان هم ارزياب و خود ارزياب صورت گرفته و گروهها در مورد اهداف و نحوه ارزشيابي توجيه گرديدند. برگه ارزشيابي مطابق با اهداف آموزشي تدوين گرديد. پرسشنامه اي نيز در خصوص سنجش و مقايسه نمرات آزمون و خصوصيات دموگرافيک و عملکرد تحصيلي دانشجويان تهيه گرديده و روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفت. داده ها با نرم افزار spss و آزمون هاي توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نمره خود ارزشيابي در مراحل اول و دوم زايمان به ترتيب 35.71 ± 3.22 و 33.48 ± 2.55 و بالاتر از نمرات هم ارزياب (28.60 ± 3.67 و 29.84 ± 4.6) و نمره استاد (30.11 ± 4.56 و 27.39 ± 5.07) بود طوري که تفاوت نمره خود ارزيابي و هم ارزياب (P<0.0001 و P=0.004) و خود ارزيابي و نمره استاد (P=0.002 و P<0.0001) در مراحل اول و دوم زايمان معني دار بوده و تفاوت نمره استاد و هم ارزياب در هر دو مرحله معني دار نبود (P=0.138 و P=0.077). فرايند خود ارزشيابي يا ارزشيابي توسط صرفا مربي به تنهايي سنجش دقيقي نيست و ارزشيابي تلفيقي جايگزين مناسبي براي شيوه رايج ارزشيابي پايان دوره مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 85  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی