برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ابراهيم زاده كر بهروز*
 
 *دانشگاه علوم پزشکي گلستان
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

کيفيت زندگي شاخص مهمي در مديريت بيماران ديابتي است. اين مطالعه با هدف بررسي کيفيت زندگي و عوامل مختلف موثر بر آن در بيماران ديابتي مراجعه کننده به کلينيک ديابت بيمارستان امام صادق (ع) دليجان انجام شد.
اين مطالعه مقطعي، بر روي 200 بيمار ديابتي مراجعه کننده به کلينيک ديابت بيمارستان امام صادق (ع) دليجان بصورت نمونه گيري تصادفي اجرا شد. اطلاعات تن سنجي و دموگرافيک طي مصاحبه ثبت شد. آزمايشهاي بيوشيميايي از پرونده بيماران ثبت شد. براي ارزيابي کيفيت زندگي از پرسشنامه سازمان بهداشت جهاني گونه ايراني استفاده شد. بعد از تکميل پرسشنامه، کليه اطلاعات با استفاده از نرم افزار کامپيوتري
SPSS11.05 آناليز شد.
در اين مطالعه به ترتيب 6، 84 و 10 درصد بيماران مورد مطالعه داراي نمره کيفيت زندگي پايين، متوسط و بالايي بودند. برحسب آناليز داده ها، متغيرهاي سن، وضعيت تاهل، وضعيت اقتصادي، وضعيت شغل و وضعيت اقتصادي، سطح گلوکز ناشتا و نمايه توده بدني و طول دوره سالهاي ابتلا به ديابت با کيفيت زندگي رابطه معني داري داشت. ولي ساير شاخصها از جمله جنس و نژاد بر کيفيت زندگي اثر معني داري نداشت.
بر حسب نتايج مطالعه، اکثر بيماران کيفيبت زندگي متوسطي داشتند، که لزوم توجه بيشتر به وضعيت رفاه اجتماعي و تصحيح شاخصهايي آزمايشگاهي و آنتروپومتريک با استفاده از روشهاي براي جلوگيري از آفت کيفيت زندگي بيماران لازم است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی