نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد طراحی پورتال مدارس مروج سلامت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خاني حسن*,قهرماني بابك
 
 *مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني توسعه پايدار، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

مدارس مروج سلامت (HPS) مکان هايي هستند که در آن تمام جامعه مدارس به منظور فراهم نمودن تجارب و ساختارهاي مثبت و ادغام يافته که سلامت دانش آموزان را ارتقاء مي دهد، دست در دست يکديگر فعاليت مي کنند. HPS به منزله يک نظام براي ارتقاي سلامت است که منجر به افزايش ظرفيت ها و توانمندسازي مردم در مورد سالم زندگي کردن، سالم کارکردن و آموزش با کيفيت خواهد شد. هدف از اجراي اين طرح دستيابي به سلامت دانش آموزان، والدين و آموزگاران در تمامي ابعاد و همچنين ترويج و استقرار مفاهيم ارتقاي سلامت در بين دانش آموزان مدارس کشور از طريق استقرار نظام مدارس مروج سلامت مي باشد. پيشنهاد طراحي پورتالي با نام پورتال مدارس مروج سلامت استان خراسان شمالي براي اولين بار در ايران توسط مرکز تحقيقات کاربردي سلامت همگاني و توسعه پايدار دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان خراسان شمالي مطرح شد و اين سامانه به منظور ارتباط مدارسي که در استان براي طرح مدارس مروج سلامت تعيين شده اند طراحي گرديد. در اين سامانه هر يک از مدارس معرفي شده در اين سيستم داراي پروفايلي هستند که در اختيار رابطينشان قرار دارد و مي توانند عملکردهايي را که بر اساس شاخص هاي هشت گانه مدارس مروج سلامت انجام داده اند را در سيستم و پروفايل مرتبط با خود تکميل نمايند. و همچنين تمامي مدارس از نظر مقالات سلامت از مطالب سايرين که در سيستم تعريف شده است استفاده کنند. از مهمترين نتايج حاصل از اجراي اين طرح ميتوان به مرور و تبادل اطلاعات حاصل از تجارب و موفقيت هاي بدست آمده در زمينه مدارس مروج سلامت در سطوح استاني، ملي و منطقه اي، توانمندسازي دانش آموزان، پرسنل، اوليا و مربيان در زمينه مفاهيم ارتقاي سلامت نوجوانان و جوانان و ساختار مدارس مروج سلامت اشاره کرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی