برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

گزارش تجربه و کارکرد آموزش پیشگیری از ابتلا به بیماری ها و حوادث در منطقه تحت پوشش عرصه پزشکی جامعه نگر کرمانشاه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رشادت سهيلا,قاسمي سيدرامين*,حيدري محمد
 
 *مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
 
عنوان همایش: همايش تجارت و كاركردهاي مطلوب نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
زمان:  1391دوره 2
 
چکیده: 

سلامتي، هدف هميشگي بشر مي باشد. با تغيير شيوه زندگي در دنياي مدرن، اهميت پيشگيري و رعايت سبک زندگي سالم افزايش يافته است. در اين شرايط آموزش بهداشت به جمعيت عمومي بسيار کاراتر و کم هزينه تر از گسترش امکانات بيمارستاني مي باشد. اين پژوهش با هدف ارزيابي شبکه آموزشي پيشگيري از ابتلا به بيماري ها و حوادث در منطقه تحت پوشش عرصه پزشکي جامعه نگر کرمانشاه انجام گرفت. در يک پژوهش مقطعي، کليه شرکت کنندگان (457 نفر) در 17 کارگاه آموزشي در زمينه پيشگيري از بيماري هاي مختلف و حوادث که طي سه ماه برگزار شد مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي 22 سوالي بود که روايي آن از طريق اعتبار محتوا و پايايي با استفاده از روش آلفاي کرونباخ (a=0.78) تاييد شد. داده ها در نرم افزار SPSS و با کمک آناليز توصيفي و آزمون هاي ناپارامتريک مورد تحليل قرار گرفتند. ميانگين سني پاسخگويان 41.6 سال و 87% آنان زن بودند. 86% افراد از شبکه آموزشي رضايت زياد داشته و از نظر 55% افراد، مطالب مطرح شده انطباق زيادي با نيازهاي آنها داشت. بر اساس آزمون من ويتني، بين ميزان رضايت با «قابليت کاربرد مطالب در زندگي «(P=0.000) رابطه معنادار و با «جنس «(P=0.827) و «وضعيت تاهل «(P=0.295) رابطه غيرمعنادار بود. همچنين بر اساس آزمون کروسکال واليس بين ميزان رضايت با «انطباق مطالب کارگاه با نيازهاي فرد (P=0.000و «نظر فرد درخصوص امکان استفاده از مطالب در جهت بهبود زندگي» (P=0. 000) رابطه معناداري وجود داشت. آموزش بهداشت به جمعيت عمومي از طريق برگزاري کارگاه ها و آموزش حضوري، هم از ديدگاه مردم و هم از نگاه مدرسين، مفيد و موفق بوده و رضايت بالايي را ايجاد نمود. لذا گسترش چنين آموزش هايي در مراکز مختلف پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 24  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی