نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تنوع ژنتیکی علف هرز خار شتر (Alhagi pseudoalhagi) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD-PCR

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: متين فرد محمدمهدي,بازوبندي محمد,كريمي شهري محمودرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علفهای هرز ایران
زمان:  1388دوره 3
 
چکیده: 

به منظور مطالعه تنوع ژنتيکي، علف هرزخار شتر Alhagi pseudoalhagiو ارزيابي ايزوله ها و بررسي پلي مورفيسم ژنتيکي با استفاده از نشانگر RAPD، تعداد 10 ايزوله خار شتر از 10 منطقه مختلف از ايران جمع آوري شد و در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي مورد آزمايش قرار گرفتند. تعداد 14 آغازگر تصادفي 10 نوکلئوتيدي با استفاده از واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) آزمايش شدند. 13 آغازگر در همه اين 10 نمونه چند شکلي را نشان دادند و از تعداد کل 390 قطعه DNA تکثير شده، 369 قطعه (%94.85) چند شکل بودند. جهت تخمين فواصل ژنتيکي از آغازگرهاي فوق استفاده شد. آناليز خوشه اي ايزوله ها بر اساس حضور (1) و عدم حضور (0)، با استفاده از ضرايب تشابه جاکارد و ضريب تطابق ساده به روش UPGMA انجام گرفت. بيشترين تمايز ژنتيکي (%55.4) به ترتيب بين ايزوله هاي مشهد (Al1) و نيشابور (Al2) بود. اين در حاليست که کمترين تمايز ژنتيکي (17%) بين ايزوله هاي شاهرود (AL5) و تربت حيدريه (AL3) مشاهده شده بود. در نتيجه محاسبات ضريب جاکارد و تطابق ساده در تجزيه خوشه اي، ايزوله ها در 4 گروه قرار گرفتند. نتايج حاصل از مقايسه و آناليز داده هاي بدست آمده از RAPD و ماتريکس تشابه، نشاندهنده سطح بالائي از تنوع ژنتيکي در بين نمونه هاي جمع اوري شده بود. لازم به ذکر است نتايج اين تحقيق عدم تشابه ژنتيکي بدست آمده با تنوع جغرافيايي در نمونه هاي جمع آوري شده از مناطق مختلف را نشان داده بود.

 
کلید واژه: RAPD ،PCR، تنوع ژنتيکي، نشانگر هاي مولکولي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی